Home

Statistisk sentralbyrå verdens største byer

Hardanger - Wikipedi

  1. Hardanger er landskapet langs og omkring Hardangerfjorden i Hordaland. Området starter i Kvam og Jondal i vest og følger fjorden helt inn til tettstedet Eidfjord i.
  2. iatyr. Fylket strekker seg fra Skagerrak til Hardangervidda
  3. Norge, Noreg, er et monarki i Europa. Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland.I.
  4. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her
  5. Tromsø (nordsamisk: Romsa, kvensk: Tromssa) er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største by i Nord-Norge, og den niende største kommune i Norge

på det europæiske kontinent (mørkegrå) - [Forklaring Ansatte i kommersielle barnevernsinstitusjoner har 12 prosent lavere lønn enn ansatte i statlige institusjoner, viser ny rapport NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk. Regjeringa.no skal gje befolkninga innsikt i arbeidet til regjeringa og departementa, og skape engasjement i demokratiske prosessar

Telemark - Store norske leksiko

Tromsø - Wikipedia, den frie encyklopæd

populær: