Home

Lk06 matematikk

  1. Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06
  2. Velkommen til nye elevsiden.no! Vår gamle hjemmeside er historie. Du vil finne det beste av det gamle innholdet på denne nye siden. I tillegg kommer det nye.
  3. Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for den norske grunnopplæringen. En tenker seg at gode læringsresultater forutsetter en opplæring som er.
  4. Thales setning er ganske godt kjent, og må regnes som en klassiker innenfor den klassiske geometrien. Setningen sier ganske greit at et punkt C på en.

På ungdomssteget møter elevane større faglege krav og større krav til skriveferdigheit 2.1.3 Fastsatt timetall. Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7. trinn og for elever på 8.-10. trinn som elevene har rett til

elevsiden - Just another WordPress sit

Tilpasset opplæring - elevside

Av Arne Nikolaisen Jordet (førsteamanuensis, dr.philos) Høgskolen i Hedmark. I artikkelen presenteres uteskole som arbeidsmåte slik dette har etablert seg i norsk.

Matematikklæraren: Klassiker: Thales setnin

populær: