Home

Oppgaver likeverdige brøker

Når brøker er slik at de begge representerer samme punktet på tallinja, sier vi at de er likeverdige. 1 4, 2 8 og 4 16 er dermed likeverdige. Likeverdige brøker Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulik nevner, kaller vi for likeverdige brøker Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin Likeverdige brøker Spørsmål: Charlotte, 12. Hvordan lager jeg to likeverdige brøker til hver av disse brøkene.

Man kan for eksempel gi elever oppgaver hvor de skal brette papir med likeverdige brøker. Man kan gi oppgaver som vist under: - Kan man brette et papir i 16 deler Å utvide en brøk: OPPGAVER Oppgave 1. Spill Triplets og finn de brøkene som er likeverdige. Likeverdige brøker er brøker som har lik verd Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen Finn likeverdige brøk og regn summen.

Likeverdig brøk - matematikk

  1. Julespill, leker og oppgaver; Brøk som mengde. Bruk elevene: Ta frem tre elever. Likeverdige brøker Konkretiseringsmateriell
  2. Bjørn O.S.Thue - Likeverdige brøker. 1; Bjørn O.Thue - Brøker med lik verdi.Teori. Lag oppgaver med brøk!!:) Hjem; Bakgrunn; Ressurser; For lærere.
  3. Alle likeverdige brøker kan reduseres til en brøk der teller og nevner ikke har felles faktorer. Det kalles å forkorte brøken og gjøres ved å faktorisere.
  4. Her ser vi på misoppfatninger knyttet til brøk. Vi vil vise eksempler på diagnostiske oppgaver, gi korte analyser av oppgavene, og eksempel på elevsvar som kan.
  5. Leksjonen handler om likeverdige brøker Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus
  6. Øvingsoppgaver med brøk for elever i 4. trinn og starten av 5. trinn. Elevene skal finne likeverdige brøker fra en rekke med andre brøker med enkle tall

Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til utviding og forkorting av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver To brøker er likeverdige om de har ulike teller og nevner, men representerer en like stor del av en helhe

YouTube Premium Loading... Get YouTube without the ads. Brøk 5-7 Likeverdige brøker - Duration: 6:41. olejchri 2,166 views. 6:41. Fractions:. Oppgaver; Undervisningsopplegg; Om; Search for: Search. Home Tall Brøk Brøk - likeverdige brøker 1: Spor I. Brøk - likeverdige brøker 1: Spor I. SPOR I. Til forskjell fra de to andre nevnte sidene av brøk kan brøk som tall Brøkheisen er nyttig i arbeidet med likeverdige brøker. Oppgaver - Brøk på.

Hvordan kan jeg lage brøker som er likeverdige med ? Løsning: Vi ser på sirkelen der har gul farge. Sirkelen er delt i 3 like sektorer. Deler. Oppgaver; Undervisningsopplegg; Om; Brøk - likeverdige brøker 1: Spor II - fasit. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert Om brøk og brøkens deler, Likeverdige brøker, utvide og forkorte brøker, finne fellesnevner, addere og subtrahere brøker. Mer om brøk i filmen Brøk

Likeverdige brøker - matte

Finn likeverdige brøk og regn summen av brøkene. Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter. Brøk enkle oppgaver med tegninger. Kategorier Dette gir likeverdige brøker. og ___ 18 12 Mer trening på å forkorte brøk På Kopioriginal 6.101 finner dere flere oppgaver der elevene skal forkorte. Likeverdige brøker. Likeverdige brøker - nivå 1; Likeverdige brøker - nivå 2; Likeverdige brøker - nivå 3; Regning. Hva er sifrene verdt? Hvor mye?.

brøker, og finne likeverdige brøker. Videre skal de lære begrepene teller og nevner, og oppgaver, med brøk med utgangs-punkt i knappene. For eksempel ka 2.2 DIAGNOSTISKE OPPGAVER 2.5.3 Likeverdige brøker Brøk er et tema som jeg erfarer er vanskelig for elevene,. Innledning . En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe

Brøkoversikt med oppgaver: Hvilken brøk er størst? - Kittys oppgaver

  1. Emneord: Misoppfatninger, brøk, diagnostiske oppgaver Likeverdige brøker. Solem, Alseth og Nordberg (2010) skriver at likeverdige brøker legge
  2. Hvilke brøker er likeverdige, og hvorfor er de det? 2. Åtte barn deler fire pizzaer. Hver pizza er delt i 8 stykker. Hvor stor del av en hel pizza får hvert barn
  3. Likeverdige brøker. Likeverdige brøker - nivå 1; Likeverdige brøker - nivå 2; Likeverdige brøker - nivå 3; Ganging 2. Ganging true Hvor mye?.

Likeverdige brøker - matematikk

Her finner du ressurser og nivådelte oppgaver knyttet til størrelsen til brøker. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver Her finner du en rekke oppgaver som kan tilpasses alle nivå og skrives ut. GeoGebra. Elevene blir også kjent med enkle likeverdige brøker,. Oppgaver. Løsningsforslag. Quiz. Quiz. Funksjoner. Lineære funksjoner. Multiplikasjon med brøker. For å finne det dobbelte av 20 må du multiplisere 20 med 2 Trykk på et av temaene under for å komme til oppgavene: Likeverdige brøker Brøk på tallinjen Regne med brøk Likeverdige brøker Link Hva? Likeverdige brøker.

Likeverdig (ekvivalent) brøk - elevik

I dette kapitlet skal du lære om - likeverdige brøker - addisjon og subtraksjon av brøker med like nevnere - uekte brøk og blandet tall - utviding av brøker Ofte blir utviding og forkorting av brøker framstilt på en nokså abstrakt måte. Man bruker gjerne tallinje eller tilsvarende ting for å vise at brøkene beholder. Du kan løse oppgaver der du skal finne likeverdige brøker og Jeg/du vet at brøker kan være likeverdige selv om de blir skrevet ulikt Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du.

Du skal kunne forkorte og utvide brøker til likeverdige brøker . Velg deg ut to oppgaver til hvert mål, altså seks oppgaver totalt Jobbe med oppgaver i Ordriket. Bruke ordboka. Engelsk: Personlige pronomen Matematikk: Brøk - Likeverdige brøker A: Norsk:Ukenytt. Vi leser Nettsted som følger opp læreboka med flere oppgaver, blanda tall, desimalbrøk, addisjon/subtraksjon, multiplikasjon, likeverdige brøker, utviding. Dersom man har innført likeverdige brøker slik som omtalt over, har man fått med seg multiplikasjon av brøk med helt tall gratis. Temaet er både konkretisert og. Idé% UNDRE spørre, undersøke, skape, diskutere, reflektere, undre, få erfaringer, aktivere tidligere kunnskap, motivere, aktivitet SE se og uttrykke sammenhenge

Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brø

Utforsk brøker mens du forsyner deg med 1/3 sjokoladekake og skyller den ned med 1/2 glass appelsinjuice. Lag likeverdige brøker ved hjelp av forskjellige tall forholdet mellom enkle likeverdige brøker. 7. Jeg kan koble enkle brøker til desimaltall. 8. Løse praktiske oppgaver knyttet til kjøp og salg. 4. 1 * Elevene skulle få en praktisk oppgave der de selv lagde brøker ved hjelp av det de hadde laget. * Finne likeverdige brøker. * Se sammenheng mellom brøk og hele.

Oppgaver. Her finn du en rekke Elevane blir også kjende med enkle likeverdige brøkar, Elevane skal bruke brøk i praktiske situasjonar,. Oppgaver om tallinjen, likeverdige brøker og forkorting og utviding av brøk. Oppgave 1. Hvilken brøk peker pilen på? Oppgave 2. Tegn en tallinje

Brøk enkle oppgaver med tegninger - Planet Psy

Mål: Du skal vite at forskjellige brøker kan ha lik verdi (likeverdige brøker) Omvendt undervisning Campus Inkrement: Likeverdige brøker: Grunntall s.66 - 6 Her ser vi på addisjon og subtraksjon av brøker. Her ser vi på addisjon og subtraksjon av brøker. Change language Oppgaver og aktiviteter Addisjon og. En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner

Brøk UNDERVISNINGSMETODER

Matematikk - Brø

Øv på oppgaver om likeverdige brøker. Dere finner oppgaver her (Multi 5b, Brøk 6c). På bibliotekene har de også språkkafé hvor dere kan komme og øve på å. - kan vurdere elevsvar i brøk, oppgaver, eksempler og bruk av Gi eksempel på to brøker som er likeverdige og vis hvordan du ved bruk av figurer kan vise at. V i vil vise eksempl er på diagnostiske oppgaver, brøken ut fra differansen Misoppfatningen vil også kunne påvirke forståelsen av likeverdige brøker 2.2 Brøk som divisjon B - 8 2.3 Likeverdige brøker B - 8 2.4 Utvide brøker B - 11 2.5 Forkorte brøker B - 11 2.6 Ekte og uekte brøker B - 12. oppgaver og undersøkelser der de kan gjøre erfaringer med sammen- begrepet likeverdige brøker, dvs prinsippet for at to brøker med ulik

likeverdig brøk - nkhansen

Utvide og forkorte brøker, finne likeverdige brøker og rangere brøker. med læringspartner med konkretiseringsmateriell og løsning av oppgaver likeverdige brøken som har 100 i nevner. I motsetning til vanlig brøk, tillates desimaltall når 2.141, 2.144, oppgaver som bør regne BRØK-OPPGAVER Finn 6 like deler som er lik: Lag regnestykke:.. Finn 8 like deler som er lik

Misoppfatninger knyttet til brøk Matematikksentere

Likeverdige brøker - Brøk - Faktor

teste deg selv med 5 oppgaver. 3.3 Å Forkorte Brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner Oppgaver tirsdag. Ta et A4-ark og brett det i to. Fargelegg den ene delen. a) Hvor stor del er fargelagt? Test deg selv i likeverdige brøker: https:.

Finn likeverdige brøk og regn summen av brøkene - Planet Psy

Forkorting Av Brøk Oppgaver. December 18, Multiplikasjon, likeverdige brker, utviding, forkorting, felles nevner Sjon og divisjon av brk, med srlig vekt p Exit-oppgaver - brøk : Exit-oppgaver - Prosent : Exit-oppgaver - Tall : Løsningsforslag -brøk : 1.4 - Likeverdige brøker: 1.3 - Brøk på tallinja: 1.2. Oppgaver 10: Trappepyramide; Oppgave11: Lag grafbilder; Finn en brøk; 3a: Likeverdige brøker; 4a: Forkorte brøker; 6a: Addisjon av brøker med ulik nevner Utforsk og finn reglen for å utvide til likeverdige brøker. New Resources. Prøve Funksjons lære oppgave 4; summer 35; Koordinatsystem til Barbie-strikkhop Likeverdige brøker, hele og halve brøker. Engelsk:Visit a farm oppgaver til dette Norsk: Ny leselekse. Sang, oppgaver i Arbeidsboka. Engelsk: Visit a far

Utvide og forkorte brøker Tetr

Før vi skal lære å addere brøk med lik nevner, så må vi først se på likeverdige brøker og hvordan vi kan bruke dette til å forkorte brøker. Flere oppgaver Jeg vet hva likeverdige brøker er. Engelsk: Jeg kan skrive et brev til julenissen. Lese bøker, oppgaver i lesing, skriving og regning og/eller gjøre lekser Brøk og desimaltall. I dette kapitlet skal du lære om. ekte brøker, uekte brøker og blandede tall; addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner; likeverdige. Likeverdige brøker. Gjør aktivitet 1.31' (side 104 i rød bok, side 96 i blå bok) NB. Her må dere gjøre litt forarbeid før helgen med å klippe ut brøkstrimlene

annen brøk, og elevene møter ofte oppgaver der brøker skal sorteres i stigende rekkefølge. (likeverdige brøker), i tillegg til desimaltall og prosent Oppgaver. 29 Ord til refleksjon: trakassering, hatkriminalitet, informasjonen sikre Lisa likeverdige tjenester? Hvorfor eller hvorfor ikke? 3 Denne kahooten inneholder oppgaver som belyser typiske misoppfatninger om brøk Statvoks - Fakta og oppgaver om brøk; WorksheetWorks - Lag oppgaver med brøk!!:) rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttryk Viklekort med brøker. Instruktion Klip begge figurer ud. Lim løsningen (med stregerne) bag på opgaven. Laminér derefter papiret og klip til Likeverdige brøker. med brøksirklene. Finn de to halvsirklene. Finn andre like brøkdeler (med samme farge) og legg dem oppå halvsirklene

populær: