Home

Ansa studier i frankrike

Johan Bojers biografi og forfatterskap. Sjette mars 1872 satte Johanne I. Elgaaen et uekte barn til verden i en liten stue på Orkdalsøra, sør for Trondheim; der. Opplysningstiden var en samfunnskritisk åndsretning i Europa på 1700-tallet (fra 1688 til 1789) som uttrykte en tro på menneskets evner og fremmet renessansens.

Stridende parter: Ententemaktene: Russland (til mars 1918) Frankrike Serbia Belgia Det britiske imperiet Japan Italia (fra 1915) Portugal (fra 1916) Romania (fra 1916 Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938-1945 ble mer enn seks millioner jøder drept

ANSA

Stridende parter: Ententemaktene: Russland (til mars 1918) Frankrike Serbia Belgia Det britiske imperiet Japan Italia (fra 1915) Portugal (fra 1916) Romania (fra 1916

Johan Bojers biografi og forfatterska

  1. Opplysningstiden - Wikipedi
  2. Første verdenskrig - Wikipedi
  3. Holocaust - Store norske leksiko

populær: