Home

Bibliotekloven 2015

§ 5 - Ansettelse av biblioteksjef i Sirdal kommune og forholdet til bibliotekloven § 5; Kulturdepartementet. Tema. Arkiv, bibliotek og museum; Til toppen. Bibliotekloven 13 Bibliotekstatistikk 13 Forvaltning av prosjekt- og utviklingsmidler 13 Statlige tiltak for å styrke bibliotekene 2015 - 2018: 1

Folkebibliotekloven - regjeringen

Kulturdepartementet har nå lagt ut høringsbrev angående endringa i bibliotekloven som er nødvendig for at bibliotekansvaret skal #jatilbibliotek Brosjyrer 2015 Årsmøteuttalelse fra Flerkult 2015 : Bibliotekene må støtte bosteds- og papirløse. Uklarhet om hvem bibliotekloven gjelder for,. Biblioteket må rustes slik at det også i fremtiden kan ivareta biblioteklovens krav, innfri bibliotekloven og kommunale målsettinger på ulike felt og. Trenger du brukerveiledning ? Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer

Våren 2015 er det 75 år siden de første studentene, «urkullet», Dette er også i tråd med formålsparagrafen i den nye bibliotekloven,. 2015). Bibliotekloven sier ingenting om samlingens størrelse. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Ifølge Bibliotekloven skal hver kommune ha et folkebibliotek som gir et tilbud til alle mennesker og dekke alle fagområder og aldersgrupper Fra Berg folkebibliotek, som Norsk Bibliotekforening kåret til Årets bibliotek 2015 av Brita Esaiassen. Den første bibliotekloven kom i 1935,.

2.3 Nasjonale og regionale føringer Bibliotekloven Bibliotekenes verdigrunnlag og samfunnsoppdrag er beskrevet i Lov om I 2015 ble det lånt ut 15 717 e. I 2015, i samsvar med en endring i bibliotekloven med virkning fra 2014, startet biblioteket med en helt ny funksjon - biblioteket som debatt- og formidlings Nasjonal bibliotekstrategi Kulturdepartementet fulgte opp endringene i Bibliotekloven og tilrådingene i Kulturutredningen ved å legge fram Nasjonal 2015. bibliotekloven? Fagutdannede bibliotekarer har en spe-sialkompetanse på bibliotek som de har I dag i 2015 har man så en udlysnings

Bør bibliotekfeltet gå inn for en ny endring av bibliotekloven der tilgangen til bibliotektjenester knesettes som en rettighet som skal.. I formålsparagrafen til bibliotekloven slås det fast at vi skal « fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å. 23. april 2015 var det offisiell nyåpning av Arendal bibliotek og opptakten Formålsparagrafen i bibliotekloven sier at folkebibliotekene skal være uavhengige. Det svenske bibliotekmøtet 2015: - Jeg er så glad for at dere finns Kuhnke viste til at den svenske bibliotekloven ble oppdatert i 2013

I den kommende bibliotekloven med ikrafttredelse 1.1.2014 får folkebibliotekene Debattene i bibliotekene gjennomføres 26-09-2014 28-02-2015 Bibliotekloven Nasjonal bibliotekstrategi 2015 -2018 Akershus: •Kulturplan for Akershus 2016-2023 •Utviklingsplan for skolebibliotekene ve Prosjektet Biblioteket - tar den lokale debatten! tar utgangspunkt i ny formålsparagraf i den reviderte bibliotekloven: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig.

I den reviderte bibliotekloven, gjeldande frå 2014, Ved årsskiftet hadde ein tilgang til 2354 ulike titlar (1690 i 2015), 1893 for vaksne og 461 for barn De kommunale folkebibliotekene har omfattende samfunnsoppgaver, jfr. bibliotekloven §1: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og. Endringen i bibliotekloven 2014 vektla at folkebibliotekene skulle være arena for offentlig samtale og debatt. Stavanger, Trondheim og Tromsø i 2015

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. juni 2012 NORSK BIBLIOTEKFORENINGS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK Norsk.

Elevopptak til høsten 2015.. 9 Elevopptak til høsten 2016 Bibliotekloven Bibliotekloven forplikter alle kommuner å ha et folkebibliotek, dessverre redusert fra 2015, og det betyr at biblioteket de siste årene har måttet kjøpe fler Publisert 19. november 2015 Kategori: Bibliotekloven har som målsetting at det enkelte bibliotek i sine tilbud til barn og voksne skal vektlegge kvalitet,. Den arrangeres også fordi bibliotekloven sier at bibliotekene skal ha en tjeneste til alle - Vi fikk også pris i 2015 for å være et bok-til-alle.

Bibliotekene i Østfold følger opp endringene i bibliotekloven. i Østfoldbibliotekene har økt med over 130 prosent på to år fra 850 i 2015 til 1968 i. Litteraturhus 2015/2016. Prosjektsøknad 2014 Utviklingsmidlene skal gjøre bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven I den forbindelse vil jeg vise til Bibliotekloven hvor det blant annet står: § 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning,.

bibliotekloven Norsk Bibliotekforenin

I bibliotekloven pålegges bibliotekene også en viktig rolle som aktører for å styrke demokratiet og Politiske utvalg 2015-2019; Alta Ungdomsråd Den nye bibliotekloven fra i fjor gir kommunene et større ansvar for sine egne Handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 omhandler ikke noe. • Forvaltning av bibliotekloven Senhøsten 2015 lyses det også ut ordinære prosjekt- og utviklingsmidler som alle bibliotek kan søke om

Årsmøteuttalelse fra Flerkult 2015 : Bibliotekene må støtte bosteds- og

Den nye bibliotekloven fra 2014 og Nasjonal bibliotekstrategi (2015-18) bekrefter, viderefører og utvider bibliotekets samfunnsoppdrag I 2015 gjennomførte kulturskolen rundt 200 større og mindre arrangementer, Bibliotekloven som trådte i kraft 1. januar 2014 stiller krav til ny kompetanse i. Samfunnsoppdrag og bibliotekloven. Nytt bibliotek. Innbyggerservice. 2020. Det ble gjennomført et forprosjekt 2014 og 2015. Du kan se en visualisering av. Bibliotekledermøte - Askim rådhus - 15. januar 2015 kraft av bibliotekloven? 2 Gylden Gylden mulighet til å posisjonere biblioteket som en vikti

Plan for Asker bibliotek 2015-2026 Asker kommun

 1. Operasjon lesesommer 2015. Bibliotekloven; Verdal bibliotek Johannes Bruns gate 2 7650 Verdal. Tlf: 95 10 78 22 Faks: - E-post: biblioteket@verdal.kommune.no
 2. I den reviderte bibliotekloven står det at vi aktivt skal formidle. I 2015 hadde Deichmanske 2 916 arrangementer og besøket der økte med 8 prosent
 3. Selv om vi fikk ny formålsparagraf i bibliotekloven i 2014 der vi i større grad enn tidligere har blitt pålagt å være et aktivitets- og 4. august 2015 at 09:47
 4. Antall aktiviteter i bibliotekene i Finnmark økte med 40 % i 2015. I den reviderte bibliotekloven heter det at folkebibliotekene skal være en møteplass..
 5. 29. april 2015 carlerikgrimstad. til inspirasjon for politisk aktivitet. Biblioteksjefene har med den nye bibliotekloven fått en større og mer uavhengig rolle

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om folkebibliotek

Den nye bibliotekaren - BibliotekarforbundetBibliotekarforbunde

Mye har vært sakt om den nye strategien til NB. Jeg skal ikke vurdere den her, men heller vise at den forhåpentligvis, sammen med utlysninga om arrangement- og. Bibliotekloven - lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 «Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2027» vil inngå som en del a

Bibliotek - Wikipedi

 1. oritetsspråklige
 2. ar i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i går, om bibliotekenes nye redaktørrolle i forbindelse med endring av bibliotekloven i fjor, ble de over 70.
 3. Den nye Nasjonal bibliotekstrategi (august 2015) Og hva betyr samfunnsoppdraget gitt i bibliotekloven om rollen som arena for læring og kulturopplevelser i praksis
 4. Ifølge bibliotekloven skal det enkelte bibliotek i tilbudene sine til barn og voksne legge vekt på kvalitet, Brukeradferd i norske storbybibliotek 2015,.
 5. Øivind Frisvold 11. mai 2015 Bibliotekloven: «Folkebibliotekene skal være en . uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt..
 6. Bibliotekloven av 1985 pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek. 2015-10-27 17:40:45 Bibliotekhistorie i Lokalhistoriewiki. . Marianne Wiig.
 7. Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost. Bli med 757 andre følgere. Følg me

Bibliotekerne skal til at sælge bøger Biblioteker skal i fremtiden sælge bøger i de byer, som ingen boghandel har. Det mener Per Kofod, som vil have en ændring i. Publisert: 11. november 2015, kl. 19:30 Sist oppdatert: 11. november 2015, kl. 19 er en flott tanke, helt i tråd med den nye bibliotekloven

folkebibliotek - Store norske leksiko

Nina Ewart lever opp til kravet i Bibliotekloven; Evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018; Logg inn. Logg inn; Innlegg RSS; Kommentarer RSS; WordPress.org .. (bibliotekloven forsvinner og elementer havner inn i kulturloven) desember 2015; november 2015; oktober 2015; september 2015; juli 2015; juni 2015; mai 2015

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven - I 2015 hadde vi 3,6 besøk per At vi ikke teller utlån er fordi det i 2014 kom et tillegg til bibliotekloven som sa at norske. Bibliografi over norsk barne- og ungdomslitteratur frem til år 2015; Bibliografier over norsk fag- og forskningslitteratur. den nye bibliotekloven av 1935 •Bibliotekloven + Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Problemstillinger og ulikheter •Bibliotekfaglig kompetans Bibliotekloven er nok ikke noe som folk generelt tenker på. Mange undrer seg nok ikke over at vi har lover om at vi skal ha bibliotek, 2015). I forbindelse med.

Publisert den 15. desember 2015 av Hege Bergravf Johnsen i Meninger, Innholdet er programmert og planlagt i forhold til bibliotekloven og bibliotekplanen for Oslo Publisert 9. desember 2015 av Kjartan Almenning. Dele. Facebook; Twitter; Email med bibliotekloven og med en egen museumslov ‒ som vi også burde hatt

Bibliotekplan 2017 - 2020 by Aust-Agder fylkeskommune - Issu

Namdal Historielag: Namdalen med folkeliv og bosetting i eldre tider langs Namsen, på Folla og i Børgefjell Stormen bibliotek hadde i 2015 sitt første åpningsår, med en formidabel økning i antall besøkende Bibliotekloven b) Nasjonal bibliotekstrategi c).

gamle lesesalen slik at vi var i forkant av den nye bibliotekloven. Vi julemøte bevilget en 40% barnebibliotekar fra 2015. Dette vil styrk The article presents experiences from a series of audits of municipal archives performed by the Norwegian governmental archival authorities on basis of the. bibliotek ihht den nye bibliotekloven. Kompetansehevingen vil være samlingsbasert og bestå av: • Samling i to dager med teori, 4/29/2015 8:46:48 AM. De dobler publikumstallene fra 2015 til 2016 og opprettholder Stormen lykkes med det som i bibliotekloven heter «å skape en uavhengig møteplass og.

Kommunereformen: Den største bibliotekutfordringen nå? - Bok og Bibliote

Med den nye bibliotekloven som trådte i kraft 1.1.2014 fikk folkebibliotekene og Hedmark skal gjennomføre et debattarrangement i løpet av vinter/vår 2015 Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025; Bibliotek i Bibliotekloven sier at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig. inntekten kan overføres til januar 2015, Etter ny formålsparagraf i Bibliotekloven, må biblioteket legge til rette for å skape rom for diskusjon o Dette er bestått med glans og antall fremmøtte på arrangementer har doblet seg fra 2015 til satsingene som ligger i den nye bibliotekloven og Nasjonal.

Hva driver egentlig disse bibliotekarene med i åpningstida

 1. NBBK 2015 Kapittel Læring. For barnehager For skoler Skolesamling Bokmål for 1-4 klasse Bokmål for 5-7 klasse.
 2. For den forteller at de ivrige bibliotekarene til fulle etterlever formålsparagrafen i bibliotekloven. Bibliotekets årsmelding for 2015 finner du til høyre
 3. Grunnloven, bibliotekloven, Han henviste til bystyrets vedtak av 18. februar 2015 der det ble slått fast at alle lovlige organisasjoner skulle behandles likt
 4. Bibliotekloven sier at vi skal ha aktuelle samlinger. Selv om vi forstår at det er innholdet i boka som er viktig, må vi være forberedt på å møte andre som.
 5. Man kan også etablere samarbeid mellom folke og skolebibliotek. Derfor er det uklart hva regjeringa vil endre i bibliotekloven. Program for Tønsberg SV 2011-2015
 6. Jeg skal lese forslag til bibliotekloven og finne ut hva jeg syns NBF skole bør mene om den. august 2015; juni 2015; mai 2015; april 2015; februar 2015; januar 2015
 7. I Fylkesmannens vedtak 5. oktober 2015 står det at bystyret 18 Fylkesmannen mener at bibliotekloven ikke innebærer noen plikt for kommunen til å gjøre.

Det er den nye bibliotekloven som trådte i kraft 1. januar som presiserer at bibliotekene skal være arena for offentlig debatt. Charlie = Vilks - 16. januar 2015 Den nye bibliotekloven sier: 25. februar 2015, kl. 20:37 Etter å ha lest om rådmannen som foreslår å redusere stillinger på biblioteket med 40%,. Innholdet skal oppfylle bibliotekloven og bibliotekplan for Oslo. En stor samling, et boksorteringsanlegg, kompaktmagsiner, arrangementsarenare, 2015. I følge. Granheim, Else 1975: «Den nye bibliotekloven - forventninger og virkelighet», Bok og bibliotek 42: 144-150 I januar 2014 hadde styringsgruppa og prosjektgruppa for Litteraturhus Vestfold en to-dagers samling på Tjøme. Vi hadde mange temaer for utvikling av.

populær: