Home

Bunnmorene

Repetisjonsoppgaver til kapittel 3 Geografi Vg1 - Studienett

  1. Oppgaven inneholder alle oppgavesvarene til Geografiboka ( Geografi - Cappelen Damm) Læreren var veldig fornøyd. Ytre krefter og landforme
  2. Natur og geografi. Setesdalsheiene er den del av det svekonorvegiske grunnfjellsskjold, som er 1 milliard år gammelt eller noe mer. Grunnfjellet har sprekke- og.
  3. Morene - Løsmassene som breen fører med seg. Bunnmorene - Når breene smelter blir morene liggende igjen som et teppe oppå berggrunnen. Dersom breen begynner å.
  4. Over det faste fjellet, berggrunnen, ligger det de fleste steder et lag med løsmateriale - jord. Noen steder er det et tykt lag, andre steder et tynt lag

Setesdalsheiene - Wikipedi

populær: