Home

Salten kommune

Tettsteder i Salten rangert etter innbyggertall 1. januar 2017 (kommune i parentes): Bodø - 40 705 (Bodø) Fauske - 6 251 (Fauske) Løding - 3 120 (Bodø Prinsens gt. 113 A i Bodø (Teamgården) Post: Postboks 915, 8001 Bodø. Meld deg på vårt nyhetsbrerev, Salten. Meld deg på vårt nyhetsbrev, Salten Friluftsrå For å kunne stemme i din bostedskommune ved kommune - og fylkestingsvalget 9. september må du ha registrert bostedsadresse der Salten Regionråd; Salten.

Salten - Wikipedi

Velkommen til Salten Kommunerevisjon Salten kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap organisert med hjemmel i Kommunelovens § 78 Om Salten tingrett Åpningstider Ledige stillinger Om domstolene Sivil sak Straffesak Arv og skifte.

Salten Regionråd - Kommunene i Salten

Dette er Bodø kommunes hjemmesider. Her håper vi at du finner all den kommunale informasjonen du trenger. Du er også velkommen til å ta kontakt med vårt. Når Saltentinget møtes i Bodø 18. og 19. oktober, skal de fatte endelig vedtak om Saltenstrategier. Før dette skal saken behandles i kommunene, og i Sørfold. Lokalisering. Salten Smolt AS har to anlegg. Avdeling Rognan er lokalisert i Vik i Saltdal Kommune. Dette anlegget tar seg av klekkeri og startforing og produserer.

Salten Kontrollutvalgservice er sekretariat for kontrollutvalgene i følgende kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen. Storeslem til Iris på Opplyst. Det ble en jubelkveld for Iris på galla-kvelden til Opplyst. Først Oppstart-prisen til Mivanor og så I-vinden-prisen til Iris Salten Skånland kommune - sammen for hverandre Trimtur. Mandager går vi på trimtur fra Frivillighetssentralen. Lavterskeltilbud der alle skal kunne delta Kommuner i Salten Mulighets-studier Samferdsel Konferansen er i regi av Fauske Næringsforum, med Salten Regionråd som en av samarbeidspartnern.

Kontorene på Rådhuset stenger onsdag 17.april 19 kl.12.00. Steigen kommune ønsker alle en riktig god påske: Skal ha hatt sex med pasienten og gitt henne penger. Nå har Salten-legen mistet autorisasjonen. Så store er utslippene i din kommune

Salten Brann IKS eies av ni kommuner i Salten. Fra og med 01. januar 2018 vil også Værøy kommune komme inn som deleier av selskapet Salten, distrikt sentralt i Nordland, på begge sider av Saltfjorden og Skjerstadfjorden innenfor. Til Salten regnes vanligvis i alt sju kommuner: Gildeskål, Beiarn.

Kontaktinformasjon til Nye PPT Indre Salten: ppt@fauske.kommune.no / tlf 756 04 530 . Postet av Kristine Engan Imingen. Publisert 23. november 2018. Friluftskart for Salten. Dekker turområdene i Beiarn kommune og fås kjøpt ved henvendelse til Beiarn kommune, 75 56 90 00. Det store Saltfjellkartet 03.07.2018: 55 Forførende friluftsmål er spesielt utvalgte, attraktive turmål i samtlige kommuner i Salten. Les mer. Friluftsskoler Salten 2018. 02.05.2018:.

Hjem - SØRFOLD KOMMUNE

 1. Salten Entreprenør og Eiendom AS er et relativt nystartet entreprenørfirma som har hovedbase på Straumen i Sørfold Kommune. Graving, planering, tomtearbeid samt.
 2. Kommune Salten - kommune, politikk, barnehage, helse, 33323955, 33383514, 33386801, 33402001, 33403520, 33403521, 33403685, 90520711 - Finn firmaer, adresser.
 3. Deltakerkommuner 110-Bodø Gå til Facebook; Gå til Twitter (langstring[linktoolbar.gotoinstagram] is not set
 4. Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter
 5. Indre Salten; Fauske rådhus Foto: Christian A. Unosen. Av - Dette er fordi det i disse dager pågår en stor flyttesjau i kommunen
 6. Ny transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland

Salten kommunerevisjo

 1. Så flott at du er interessert i hva Meløy kommune har å tilby av jobber! I Meløy er vi ca. 6 400 innbyggere. Salten friluftsrå
 2. POSTADRESSE: Bodø kommune. Postboks 319. 8001 Bodø . ELEKTRONISK FAKTURAADRESSE: EHF: 9908:972418013 . For mer informasjon om elektronisk faktura trykk he
 3. 01.04.2019: I anledning Filmfest Salten produseres det hvert år ca. 250 filmer rundt om i Salten. terje.alvestrand@bodo.kommune.no Mobil: 907 50 642
 4. Helse- og miljøtilsyn Salten utfører tjenester innen miljørettet helsevern for 11 ulike kommuner

Salten tingrett Norges Domstole

Kontorene på Rådhuset stenger onsdag 17.april 19 kl.12.00. Steigen kommune ønsker alle en riktig god påske: Friskliv basseng for damer. For deg som har Friskliv-kort. Ansvarlig er Laila Gabrielsen tlf 41 33 96 3 På nord-salten.no finner du nyheter fra Lokalavisa NordSalten, rubrikkannonser, gratulasjoner, bildegallerier, bedrifter, aktiviteter og mye mer Prosjektet i regi av Salten Kultursamarbeid er et samarbeid mellom ni Salten Kultursamarbeid ønsker Rødøy kommune velkommen som ny medlem fra 1. januar.

Salten Aqua - Laks fra smolt til spisebor

Kommunene Hamarøy og Tysfjord har etablert en felles barneverntjeneste under navnet Nord- Salten barnevern. Samarbeidet startet den 1. januar 2012 og er organisert. Hamarøy kommune, med samarbeidspartnere, inviterer til Basecamp Salten på Ness Camping, Skutvik 7.-9. september. Basecamp Salten ønsker å stimulere til. www.hmts.no Helse- og miljøtilsyn Salten IKS og kommuneoverlegeforum Salten, 2017 Smittevern i nn kommune Smittevernveileder - (FHI , tlf 21 07 63 48) - Kriseinfo. Kommune: [Merknad: Salten: Se også Helgeland, Mo i Rana: Se også Helgeland] Dahlmo, Knut Erik: Interkommunalt renovasjonssamarbeid i Salten - plikt eller privilegium

Døgnbemannet vakttelefon: 75 55 58 90 Krisesenteret har en egen hjemmeside hvor du kan finne mer informasjon: http://krisesenteret.bodo.kommune.no/ og. Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at. Regionrådet ble etablert i 1989. Hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale utviklingsoppgaver, samt å forene de ni kommunene i en felles regionalpolitikk

Krisesenteret i Salten - Forsid

 1. Samordna innkjøp i Salten ble etablert i 2008 med Bodø kommune som vertskommune. Øvrige kommuner som var med fra starten av var Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal.
 2. Salten Smolt AS Planbeskrivelse for detaljregulering for Salten Smolt Plan ID 2016007 Bodø kommune Oppdragsnr.: 5163480 Dokumentnr.: 1 Versjon:
 3. Interpellasjon Håkon Andreas Møller (MDG) - Bodø kommune og ICAN cities appeal PS 30/19 - Sluttbehandling - detaljregulering for Salten Smolt
 4. Steigen, kommune i Nordland fylke, i Salten ut mot Vestfjorden nord for Bodø, og omfatter landet omkring Nordfolda og sørbredden av Sagfjorden med fjellområdene.
 5. nefondet. KORO (Kunst i offentlige rom) - tilskuddsordning. Nord-Salten.
 6. Hvis du ønsker å søke kommunal bolig må du fylle ut søknadsskjema og sende det til Bodø kommune. Adressen er: Bodø kommune, boligkontoret, postboks 319, 8001 Bod

Samordna innkjøp i Nordland (SIIS) - Hje

Syv ordførere i Salten har skrevet under på en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Blir den storstilte sammenslåingen en realitet, vil den nye. Kulturskolene i Salten og Salten Kultursamarbeid var med da Bodø kommune arrangerte sin første Kulturnatt fredag 14. oktober 2016. -Drit stilig, svarte en av.

Bodø kommune - Forsid

 1. Tenker på de pårørende. Ordfører Lars Kristian Evjenth sier at kommunen har sett det som sin hovedoppgave å ivareta de pårørende i dag. - Dette.
 2. asjonslisten her: 3. mai 2019 Pressemelding:.
 3. Det ble en jubelkveld for Iris på galla-kvelden til Opplyst. Først Oppstart-prisen til Mivanor og så I-vinden-prisen til Iris Salten. Og når vi tar med at.

Slagkraftige Salten - SØRFOLD KOMMUNE

 1. Fem kommuner vurderer muligheten om å slå seg sammen til en Indre Salten kommune. Steigen og Tysfjord er ikke med i planene
 2. 4 Samhandlingsreformen i Salten - en kommunevis kartlegging Kommunelegetjenesten: Kommune Ressurs Lokalisering Bodø 1,2 kommuneoverleger, 3
 3. Salten kommunerevisjon IKS har et flerfaglig kompetansemiljø, med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet. Vår formalkompetanse er: revisjon.
 4. Tirsdag denne uka lanserte Steigen kommune sin nye hjemmeside på nett. Akkurat i tide til å møte forventet økt trafikk etter at Operasjon Nord-Norge kom fra.
 5. Programmet består av 35 medlemsbedrifter og kommuner i Bodø og Salten. Kompetansen som medlemsbedriftene ønsker seg varierer fra år til år
 6. Historikk om Vegpakke Salten. Vegpakke Salten var delt i to faser; Fase I ble vedtatt i Stortinget i juni 2007 Bodø kommune; Fauske kommune; Salten regionråd
 7. Indre Salten Opplæringskontor, Isok, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbud Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Kommune: Adresse: Telefon: E-post: Beiarn Kommune

Salten Smolt - Salten Aqu

Salten kontrollutvalgsservice - Kontroll, kommuner, forvaltning

NVE gir Statnett SF løyve til å bygge en ny Salten trafostasjon i Sørfold kommune i Nordland. Stasjonsområdet er på omlag 37 dekar, og det vil bli bygd en ny veg. Sterk prisoppgang på kraft og internt kostnadsforbedring bidrar til et forbedret resultat for Salten Kraftsamband. 24.04.2019. Gildeskål kommune. Nyheter Salten Havbrukspark er lokalisert i Sundsfjord i Gildeskål kommune, midt i Norges største havbruksfylke, Nordland. Siden oppstarten i 2012 har vi fått regulert et.

NB! FORLENGET PÅMELDINGSFRIST START OPP SALTEN gir deg som vil starte egen bedrift kunnskap som øker dine muligheter til å lykkes med din forretningsidé, i. Plannettverk for Salten inkluderer Hamarøy kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune, Fauske kommune, Bodø kommune, Meløy kommune, Gildesk.

Iris Salten

Hjem - Skånland kommune

De mottar kun et mindre tilskudd fra Bodø kommune. Läs så også i alle byer i steder som beregnes inn i Salten området. Listen er. Bodø kommune Deltakerkommuner Bodø-, Beiarn-, Fauske-, Saltdal-, Sørfold-, Meløy-, Hamarøy- og Gildeskål kommune. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen: Kr 350 000. K.sak 82/89. Hver kommune kan møte i Regionrådet med tre representanter med tale- og forslagsrett. Disse er: Ordfører, en fra opposisjonen, administrasjonssjefen Oversikt over kommunene i Salten og hva du kan oppleve i regionen rundt Bod

Salten Regionråd - Salten Regionrå

Med idriftsettelsen av ledningen Salten-Svartisen i 1994, fikk Norge endelig et sammenhengende innenlands sentralnett for kraftoverføring. Arbeidet med de Nordland er ein norsk fylkeskommune. Fylket er inndelt i distrikta Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Administrasjonssenteret ligg i Bodø Iris Salten, Bodø, Norway. 11,559 likes · 597 talking about this · 4 were here. Vi arbeider kontinuerlig og målrettet mot et reint Salten. Har du.. Selskapet er eid 1/3 hver av Fauske kommune, Sørfold kommune og Indre Salten Energi. Indre Salten Energi AS Follaveien 73, Postboks 4 8201 Fauske. Telefon: 75 60 01 0 Generalsponsor SKS Hovedsponsorer Eidissen Consult Coop Nordland Jobbnorge Scandic Fauske SpareBank 1 Nord-Norge ISE Salten Aqua Avisa Nordland Fauske kommune.

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR I Jom:alpostlD: 12/1747 I Arkiv sakD.: 12/425 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunesty Kommunen vurderer å sette kroken på døra. Det er mulig at årets deltakere av filmfest Salten blir de siste. For nå vurderer kommunen å avslutte den lange.

Denne artikel om geografi i Silkeborg Kommune er kun påbegyndt. Du kan hjælpe Wikipedia ved at. DKS-koordinator i Bodø kommune er Charlotte Espejord Jakobsen. Hun har kontor på Bodø kulturskole (Speiderveien 4, Filmfest Salten vant Gullsekken 2014 Les gratis nyheter om Salten i nettavisen I forbindelse med sammenslåingen av Hamarøy kommune og Tysfjords Vestside til ny kommune f.o.m. 2020 er det. Servicetorget.no gir deg enkel tilgang til kommune-Norg Saksopplysninger I henhold til kommunens eierskapsmelding, behandlet av regionrådet og kommunene, skal det gjøres endringer i selskapsavtalen

Hjem - Steigen Kommune

brannfaglige ansvaret for en del av kommunene i Salten. Dette er Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Bodø kommune,. Folkefesten i Salten, Skogvokterdagen, arrangeres for 20. gang 29. juni 2019. Denne dagen ser også Skogvokterrittet dagens lys. Dette blir et unikt ritt for alle. Fauske/Fuossko er knutepunktet i Indre Salten for transport og handel, og ligger nøyaktig midt på E6 mellom Svinesund og Kirkenes. Ti på topp i Fauske kommune saksliste sak nr.: sakstittel: 064/16 godkjenning av mØtebok 065/16 referatsaker i perioden 066/16 kommunerreformen - 0 alternativet - indre salten

Salten - an.n

INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS. Organisasjonsnummer: 977107385. Om bedriften 6 ansatte Aksjeselskap Forretningsadresse Sjøgata 86 BEIARN KOMMUNE LOKALISERING. Salten havbrukspark ligger midt i hjertet av oppdrettsnorge. Under 8 mil fra Bodø flyplass, i Sundsfjord i Gildeskål kommune bygger vi en. SalmoBreed Salten er lokalisert i Sørfjorden i Sørfold Kommune. Selskapet ble stiftet i 2015 og er eid av SalmoBreed AS og Salten Stamfisk AS ~ Salten ~ Regionråd kommune, også vertskommuner for sykehus. PreOB er gevinst for pasienten, pårørende, lokalt helsepersonell, sykehuset, transportøkonomi.

Sørfold kommune har i underkant av 2000 innbyggere og har plass til flere. Her er praktfulle friluftsområder, et aktivt kulturliv, kraft, industri og oppdrett. I. Kjør til Sandhornøya i Gildeskål kommune, følg fylkesvei 458 mot slutten av Sandhornøya i nordgående retning. For å komme på rett vei må du svinge.

populær: