Home

Likestilling i arbeidslivet ndla

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre Ord deling på godt norsk - Frå ein orddelingsfeilekstremist si side Deling av ord, populært kalla orddeling, er eit stadig større problem i norsk språk, og. Asta Skirbekk vant konkurransen i 2018 i klassen for videregående. Om bidraget sier juryen: Skirkbekks mål er å undersøke hvordan livet til en kvinne på slutten. Likestilling i arbeidslivet. Likestilling vil si at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn. I praksis innebærer det at de skal vurderes likt ved ansettelser, at de skal ha lik lønn for likt arbeid, og at de skal ha samme rettigheter til videreutdanning, permisjoner osv

Helsefagarbeider utdanning

Likestilling. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner systematisk jobber mindre og har større omsorgsansvar enn det menn har. Kvinner har lavere inntekter, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner.. ► Воспроизвести все. Kjønnslikestilling i arbeidslivet. Deretter blei arbeidslivets partar utfordra på korleis dei vil sikre at likestillingsarbeidet blir meir enn lokale tiltak

Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter» Likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Undervisningsplan høst 2007. 21. august kl. 14.15-16 (stipendiat Vibeke Blaker Strand): Ekstraundervisning for de av studentene som tar Bachelor i Kjønn, feminisme og likestilling ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning som ønsker å jobbe systematisk med likestilling og mangfold. i offentlig og privat sektor. som er lokalisert i Agder-fylkene. Likestilt arbeidsliv har en helhetlig tilnærming til likestilling: Dekker alle diskrimineringsgrunnlagene - ikke bare kjønn

Førsteamanuensis Astrid Kunze ved Institutt for samfunnsøkonomi på boklansering med statsråd Solveig Horne. Foto: Siv Dolmen Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelper mennesker som opplever diskriminering. Her finner du informasjon som kan hjelpe deg å løse din sak. Du kan også ta kontakt med oss Watch Institutt for samfunnsforskning's Ulik likestilling i arbeidslivet: Boklansering og debatt on Livestream.com. Du får høre: Solveig Horne, statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet Sigtona Halrynjo og Mari Teigen.. Likestilling. Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie. Arbeiderpartiet vil kvinner og menn reelt skal ha like muligheter. Skjeieutvalgets anbefalinger om en gjennomføringsstruktur for likestilling skal følges opp. Likestillings- og diskrimineringsombudet og.. Likestillingsloven er en tidligere lov om likestilling mellom kjønnene.Loven ble opphevet 1. januar 2018 og erstattet av Likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet Likestilling i arbeidslivet. Lovens kapittel 4 inneholder mer detaljerte regler på arbeidslivets område

Kjønnsforskjellene i verden har økt i år, viser en fersk rapport om likestilling fra Verdens økonomiske forum Måten arbeidslivet utformes på er viktig for FN og de globale utfordringene verden står overfor. FN jobber spesielt for organisasjonsfrihet og likestilling, og mot FN lager internasjonale regler for arbeidslivet. Arbeidsliv omfatter mange viktige felt FN jobber med. For eksempel er temaer som..

Likestilling i arbeidslivet. Sjekk din kommune: Menn i Gjøvik tjener i snitt 121.000 mer enn kvinner i året. 4354 arbeidsledige i «nye» Innlandet. Nå har de fått en unik mulighet i arbeidslivet. Ti nye arbeidsplasser til Topro kompetanse: - Bedre å jobbe enn å sitte alene hjemme, sier Inge (31) - Kanskje vi til og med kan få en nasjonal sertifisering for likestilling på jobb, sier hun. Foto: Liv Hilde Hansen/YS. - «Likestilt arbeidsliv» er et glimrende eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn.. Er politikk eller marked nøkkelen til likestilling i arbeidslivet? Dyvesether, Natalie M. (2017) Er politikk eller marked nøkkelen til likestilling i arbeidslivet? [Are Politics or Markets the Key to Gender Equality in the Labor Market Sigtona Halrynjo og Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet. Hilde Danielsen

Stiler på nynorsk - Daria

likestilling(en). equality between the sexes Har stått utenfor arbeidslivet mesteparten av livet. Fikk internasjonal pris for likestilling. Vil endre loven for å stoppe Norwegian. Pedalen hjalp Steffen (31) ut i arbeidslivet. For to år siden var det tidligere mobbeofferet uten selvtillit, på kanten av stupet Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen. Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for..

HISTORIEKONKURRANSE

LIKESTILLING : hva er det?. Likestilling under utdannelsen. Hvilke fordommer finnes? Diskriminering mot etnisk minoritetsgrupper større problem enn likestilling mellom Det nytter ikke å snakke om likestilling med studenter, de kjenner ikke problemet før de kommer ut i arbeidslivet. Likestilling og mangfold ved NTNU. Kjønnsbalanse i forskning - tiltak. Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå. Se også. KiF komiteen - Verktøy for likestilling i omstilling Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter»

Om omstilling og omorganiseringer i arbeidslivet kan skje på flere nivå. Her noen eksempler på bedriftsnivå I Handel og Kontor er vi eksperter på hvilke spilleregler som gjelder hvis omorganiseringene rammer deg. Vi vet at arbeidslivet endrer seg fra dag til dag Vi gjør frivillig arbeid for likestilling og inkludering av minoriteter gjennom kurs og aktiviteter. Trenger du nettverk i arbeidslivet i Norge og veiledning som gjelder for ditt fagfelt? Vil du vite mer om norsk arbeidsliv, og bli kjent med dine egne styrker

Hvordan styrke arbeidslivets evne til å møte omstilling og kompetanseutfordringer fremover? Hvordan kan vi bevare, utvikle og bruke kompetanse på nye måter og nye områder i omstilling? Hva er næringslivets og partenes vurdering og viktigste innspill knyttet til læring i arbeidslivet og.. Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Likestilling ses ofte i sammenheng med likeverd og arbeid mot diskriminering også av andre grunner enn kjønn, slik som funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og.. 85 000 personer med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, sier de ønsker seg en jobb, men at dette er vanskelig. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet Med likestilling forstår jeg at kvinner og menn skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter på alle samfunnsområder. Jeg vil i det kommende belyse noen områder jeg synes er viktig i Likestilling i familien. I dagens samfunn er nesten like mange kvinner yrkesaktive som menn

Markedsføring og ledelse 1 - Likestilling i arbeidslivet - NDLA

Ulik likestilling i arbeidslivet. Børve, Hege; Kvande, Elin. (2015) Internasjonalisering av arbeidslivet- norske spilleregler under press. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering «KVINNEJOBBER»: «Stortingsmeldingen «Likestilling kommer ikke av seg selv» var opptatt av at likestilling er tett forbundet med arbeidslivet, fordi det Å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet blir stadig framholdt som en av de viktigste utfordringene når det gjelder likestilling. I dette målet møtes.. Kjøp boken Likestilling i forsvaret av Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas (ISBN 9788202451462) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag

Innhold. Likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Norsk lov beskytter alle grupper mot usaklig forskjellsbehandling. Den 1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven erstatter de fire någjeldende likestillings- og diskrimineringslovene; diskrimineringsloven om.. Likestilling er ikke en sak kun for kvinner. Menn er nødt til å ta likestillingskampen for seg og sin familie, og det kan hende de må ofre noe på veien. Likestilling kommer ikke av seg selv. Det gjorde den ikke for kvinnene og det kommer den heller ikke til å gjøre for deg, mann Diskriminering i arbeidslivet. Det er flere lover som skal beskytte mot diskriminering i arbeidslivet - Likevel opplever mange usaklig forskjellsbehandling Samlet viser det store bildet at utviklinga har gått mot mer likestilling på flere områder innenfor arbeidslivet over årenes løp. Blant landene i Norden med størst andel deltidsarbeidende kvinner. Hamre forteller at en av de store kjønnsforskjellene i arbeidslivet handler om arbeidstid

Etikk i arbeidslivet. mai 12, 2016. Kompetansemål: diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet. Norske bedrifter har mange lover og regler som de må forholde seg til Kjønnsstudium, bachelor, 3 år. Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet er ein nøkkel til å forstå menneske, samfunn og kultur. I dag blir det stadig større fokus på likestilling og arbeid mot diskriminering LOSA - Lokalt opplæringstilbud i samarbeid med arbeidslivet At fordommar og stereotypiar eksisterer i arbeidslivet, har blitt ein diskusjon både i og utanfor akademia. Fører denne diskusjonen til eit individfokus som skuggar for strukturar som hindrar likestilling

Likestilling - Arbeidslivet

Kjønnslikestilling i arbeidslivet - YouTub

Næringsstrukturen i Norge Likestilling i arbeidslivet Introduksjon: Likestilling i arbeidslivet Likestilling i arbeidslivet Et kjønnsdelt arbeidsmarked? NDLA har siden i høst samarbeidet med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Utenriksdepartementet (UD) hvor målet er å.. Opplæring i arbeidslivet book. Read reviews from world's largest community for readers. Denne boka gir grunnleggende didaktisk kunnskap til studenter som... Goodreads helps you keep track of books you want to read. Start by marking Opplæring i arbeidslivet: En didaktisk innføring as Want to Rea Odda kommune er opptatt av likestilling mellom kjønnene og mangfold i arbeidslivet. Hos oss er du en viktig bidragsyter om du er ung arbeidstaker eller seniormedarbeider. Dette gjelder når du skal søke stilling i Odda kommun Check out the NDLA Conference 2019 schedule here, and then make sure to register by February 1 to take advantage of early bird discounts! The annual NDLA Conference, Digital Learning: Your Window to the World, is scheduled for February 14-15, 2019 at Cornhusker Marriott in Lincoln Kjønnslikestilling. Bufdirs arbeid med likestilling og ikke-diskrimering mellom kjønn, i betydning kvinner og menn. Aktivitets- og redegjørelsesplikt • Mangfold og likestilling i barnehagen • Medarbeidersamtale..

Likestilling - Wikipedi

  1. For seniorer i arbeidslivet gjelder spesielle regler. Senior i arbeidslivet. Reglar og rettskrav som er særleg nyttige for arbeidstakarar over 60 år. Styresmaktene legg opp til at alle skal vere i arbeid så lenge dei kan, gjerne fram til den øvre aldergrensa på 72 år
  2. Oppgave: Kjønnsnøytrale leker. Oppgave: Kvinnedagen 8. mars og likestilling i arbeidslivet. Oppgave: Hvorfor får gutter dårligere karakterer enn jenter? Diskuter påstanden: Det bør ikke være politikernes rolle å sørge for likhet mellom kjønnene i arbeidslivet
  3. Likestilling i revers. Regjeringens forslag om å øke adgangen til å ansette midlertidig vil ramme kvinner spesielt hardt, og svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet. Allerede i dag er det langt flere kvinner enn menn som har midlertidig stilling

konferanse om kjønnslikestilling i arbeidslivet Likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil utfordre politikere og arbeidslivets parter på hvordan Likestillings- og diskrimineringsombudet feirer stemmerettsjubileet og arrangerer debatt med ungdomspolitikere i panelet fredag 14. juni LHBT-Senteret National. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) National. Mangfold i arbeidslivet National Lik lønn for likt arbeid har vært en av gjengangerne blant parolene når det kommer til likestilling mellom kjønnene. Men fortsatt er det en lang vei å gå for å jevne ut lønnsforskjeller. 2. Kvinner blir ikke ledere. Selv om det er nesten like mange kvinner som menn i arbeidslivet, er det mye mindre.. Diskriminering i arbeidslivet. To skuespillere, en mann og en kvinne, framførte et nøyaktig likt manus til 4517 testpersoner. Østbakken har arbeidet som forsker siden 2013 og er spesielt interessert i spørsmål knyttet til likestilling i arbeidslivet, lønn og sykefravær likestilling. Husker du Pippi? Jon Hustad: - Årsaken til at kvinner har dårligere lønn, er at de ikke ønsker å jobbe like mye som menn. Å være en ekte mann. Tre av fire ordførere er menn - i Vestfold er kjønnsbalansen MYE verre. Leserne raser: Nå tar håndballpresidenten bikini-grep

Likestilt arbeidsli

Likestilling er mer enn fravær av diskriminering, på samme måte som like muligheter er mer enn like rettigheter. Formelt like rettigheter er en forutsetning for å skape likestilling, men Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningssider for arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere Likestilling mellom kvinner og menn er et kjennetegn ved de nordiske landene, og det er en viktig forutsetning for gode liv for den enkelte og for bærekraftige velferdsstater. Likestillingsministrene har vedtatt samarbeidsprogrammet Tilsammans för jämställdhet - ett starkare Norden 2015-2018, som..

Likestilling mellom kjønn. Toleranse for ulike seksuelle legninger. Bekjempelse av vold i nære relasjoner. Mål: Likestilling skal implementeres i alle politikkområdet i Sametingets arbeid. Dette innebærer i praksis at vi tidlig i alle politiske prosesser analyserer hvilke konsekvenser politikken kan.. Deltakelse i arbeidslivet. Beskrivelse. Deltakelse i arbeidslivet betraktes hovedsakelig som helsebringende. Samtidig er psykiske lidelser, hovedsakelig angst og depresjon, årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet. gjøre rede for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres 6. Å være ung i arbeidslivet. a)Hvilke rettigheter og plikter har du som ung arbeidstaker? Hvorfor tar mange arbeidsgivere ikke hensyn til rettighetene dine, tror du

populær: