Home

Spillavhengighet dataspill

Pengespill og avhengighet. Her finner du faretegnene på spilleavhengighet, og informasjon om hvordan man kan få hjelp Du finner oss her: Dronningens gate 13, 0152 Oslo. Postboks 96 Sentrum, 0101 Osl «Når jeg oppdaget pengespill på internett, det var som himmelen! Automatene var kulere, lyden, lyset, alt mulig. For en spilleavhengig var det som å gå inn. I en verden der det blir stadig vanligere å tippe på ulike sport kan man ikke være uforberedt. Med voksende kasinoer, vokser det også behovet. Foreldreveileder - for regulering av rolle og strategispilling på nett. Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst) er på oppdrag fra Helsedirektoratet tildelt.

KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet Spilleproblem rammer ikke bare den som spiller. Ofte blir hele familien rammet

Dataspill og avhengighet - helsenorge

2. verdenskrig Oppgave om andre verdenskrig. Tar for seg svært mye, inkludert invasjonen av Polen, Operasjon Barbarossa, Pearl Harbour og krigen i Norge Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017-2021 presenterer vår politikk for å bygge det Norge vi er glad i. Demokratene hadde sitt landsmøte i Kristiansand 18.

Aktuelt Akan.n

Temaoppgave - Daria

populær: