Home

Matteoppgaver desimaltall

Diverse oppgaver med brøk og desimaltall - Kittys oppgave

Desimaltall; Tideler og hundredeler; Tideler og hundredeler - nivå 1; Tilbake. Tideler og hundredeler - nivå 1. Gyldendal Norsk Forlag; Kontakt oss; Bokmål Dersom divisor er et desimaltall må vi multiplisere både divisor og dividend slik at desimalene forsvinner. Om vi har en desimal multipliserer vi med 10,. 23 Fra desimaltall til brøk (Tall, -95) P16 Skriv 0,28 som brøk. Forkort brøken mest mulig. Svar: _____ Populasjon 2 M atematikk 132 24 Hvor mye hadde han. Som vi ser er det en sammenheng mellom prosent, brøk og desimaltall. Desimaltallet, i dette tilfellet 0,58, kalles ofte prosentfaktoren. Skal vi gå fra prosent til. Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger

Matematikk.org - Plassere brøk og desimaltall; Illuminations - Utforske brøk vs prosent; Aschehoug - Gulljakten. Nivå 3; faktor.cappelendamm.no - Brøk -desimaltall Her er et desimaltall. Klikk og undersøk hvilke navn vi bruker på de ulike delene av tallet

Adddisjon desimaltall: Addisjon/subtraksjon + tallhus 1: Subtraksjon + tallhus: Lånedrill: Ekstra lånedrill: Tekst - grublis: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I Avrunding Du testes i regler for avrunding innen emnene: Avrund til nærmeste 10-100-1000 tall Avrunding av desimaltall Avrunding av store tal 21,3% av nordmenn er over 67 år, skriv det som desimaltall? Man har en aldersfordeling på totalt 120 mennesker, der 41 personer er 15 år,. Som du ser er det en sammenheng mellom prosent, brøk og desimaltall. Desimaltallet, i dette tilfellet 0,58, kalles ofte prosentfaktoren. Skal vi gå fra prosent til. Tallinje. En kan velge mellom tallinje fra 0 til 5 og opp til 1000. Når pilen blir dratt bortover tallinja, vil regnestykket endre seg. Når pilen peker mot høyre.

Multi Nettoppgaver 5-7 - Gyldendal Gyldenda

Skriv følgende desimaltall i stigende rekkefølge: 0,12 0,212 0,1201 0,012 0,102 0,1002 8. Skriv følgende brøker i stigende rekkefølge: 4 8 23 24 1 4 10 1 MaxFr

Desimaltall Matteoppgaver fra https://no.planetpsyd.net Side 1 1. Skriv som desimaltall Åtte tideler 0,8 Tre hundredeler 0,03 Femti tideler Femti hundredele N10: Det første tallet beholdes helt, og det neste deles opp slik at man hopper med tiere og enere. Eks: 47 + 29 = 47 + 20 + 9 A10: A10 er en variant av N10, men ved.

Disse nettsidene trenger Javascript og Adobe Flash for å fungere. Du må slå på Javascript i nettleseren din Bruk oppgaver/oppgavesett fra Kenguru for å berike undervisningen. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for. FLOWERPOWER. DESIMALTALL / BRØK : SIGMA PRIME. PRIMTALL / FAKTORISERING [ Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 |. Avrunding og overslag er to begreper som er lett å blande sammen. Når vi er i butikken, kan det være greit å gjøre et overslag slik at vi vet omtrent hvor mye. Orakel-tjenesten kommer til å være stengt i forbindelse med sentralt gitt eksamen i matematikk i grunnskolen 16. mai 2019. Det er dermed tilrettelagt for at.

Kittys oppgaver - Google Site

Brøkreser - matematikk

Dersom divisor er et desimaltall må vi multiplisere både divisor og dividend slik at desimalene forsvinner. Om vi har en desimal multipliserer vi med 10, om vi har. Alle målingene som er tatt brukes som grunnlag for å lage matteoppgaver som skal være med i matteboka. 6.klass Her lærer vi å unngå problemet med å dele på et desimaltall Tusen millioner Ny utgave 5-7 er Cappelens læreverk i matematikk for 5.-7. trinn. Nettstedet er et supplement til grunnbøkene. Her finner du oppgaver som er delt.

Tideler og hundredeler - nivå 1 / Tideler og hundredeler / Desimaltall

Desimaltall-prosent-brøk Vinkler-eksempel på konstruksjoner Trekant - konstruksjon Målestokk 1 Målestokk 2 Målestokk 3 Målestokk 4 Målestokk. Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Velkommen til Tusen millioner 1-4 på nett! Tusen millioner Ny utgave 1-4 er Cappelens læreverk i matematikk for 1. til 4. trinn. Her finner du oppgaver av tre.

Gratis ressursser for elever og lærere Navigering 1 trinn ikoner. Velg fag . Lesing; Skriving; Matte; Engelsk; Finn App Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du.

Oppgaver - prosentregning Oppgave 1. På en skole er det 140 elever. 55 % er jenter og 45 % er gutter. Regn ut hvor mange gutter og jenter det er på skolen Denne filmen viser standard algoritmen for divisjon med desimaltall. Kan brukes som repetisjon eller som introduksjon, på skolen eller som flipped-classroom Kunne multiplisere et desimaltall med et ensifret helt tall. Kunne brøk som en del av en helhet, som forhold og som tall på tallinja Kunne sammenligne brøker,. Desimaltall 23 . 5. Brøkbegrepet 27 . 6. Plangeometriske former. Trekant, firkant og sirkel 33 . 7. Lengdemåling og forståelse av lengdebegrepet 35 . 8 Praktiske matteoppgaver i måling for 5.-7.klasse Selskapslek - Hvem kjenner hvem best? Bananrullekake - veldig enkelt, og veldig godt! Det en ikke har.

Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematikk

Ut fra egne erfaringer i praksis ser jeg at elevene veldig ofte trenger en logisk forklaring på utregning av matematiske regnestykker, der begreper bør. I Desimaltall hjelper du den forvirrede matteprofessoren med å løse matteoppgaver med desimaltall. Matematikkbroen. Fag: Matematikk. Løs matteoppgaver og. Bruk av informasjonskapsler (cookies) på www.egrunntall.com. Vi bruker informasjonskapsler for å gi våre brukere tilpassede nettjenester og sikre best mulig. Multi Oppgavegenerator. Oppgavenavn : Regneart : Tallområde 1 : - desimaler

Multiplikasjon og divisjon - matematikk

Hovedmeny. Radius 5-7. Matematikk for barnetrinnet Grunnbok 5 brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser på varierte måter. 1. Jeg kan plassen for ener- og tier-, hundrer- og tusener. 2 tallinjeoevelse-og-test1-2 - home.uia.n

Matteoppgaver 1 trinn; 2 trinn; 3 trinn; 4 trinn; 5 trinn; 6 trinn; Planet Psyd > Matematikk > Brøk. Desimaltall som tekstoppgaver og brøk med tideler og. Illumination - Matteoppgaver Teacherled.com - Lære klokken Poissonrouge.com desimaltall og prosent Tallinje 6 - Med zoom-funksjon Echalk.co.uk - Brøk-verktøy. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.n Matteoppgaver for norske elever. Du kan velge oppgaver etter klasse og trinn eller kategori. Desimaltall. Gangetabellen. Klokke. Koordinatsystem. Lengder. Sinus 1P består av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: Sinus videoer til.

Med «Oppgavegeneratoren» kan du generere oppgaver for utskrift i de fire regningsartene. Du bestemmer selv hvilket tallområde oppgavene skal lages i. Oppgav.. Laget for å styrke elevenes evne til problemløsning og dermed også øke deres matematiske kompetanse Basic Matte eX er for deg som ønsker å bli flinkere i matte på ungdomsskolen og videregående! Basic Matte eX er Norges første komplette e-læringssystem matematikkportal for Internettressurser Logg inn. matt Desimaltall. Test deg selv. Vi er ikke alltid interessert i et talls nøyaktige størrelse. Vi klarer oss ofte med en verdi som er avrundet. Klikk på bildet og les.

Man kan regne prosent på mange ulike måter. Enkel beregning av prosent kan skje på bakgrunn av en brøk. Når man ser delverdien (telleren) 1 og hele verd.. Velkommen til Radius 1-7. Matematikk for barnetrinnet. 1-

www.lokus.n Multiplikasjon av desimaltall blir lettere ved å ta i bruk logaritmer, og den skotske matematikeren John Napier (1550-1617) laget den første logaritmetabellen 2.12 Fra desimaltall til brøk. 2.13 Brøk og multiplikasjon. 2.14 Brøkdelen av et tall. 2.15 Brøk og divisjon. 3. Prosent. 3.1 Prosentbegrepet. 3.2 Prosent som brøk Hovedmeny. Radius 1-4 versjon 2. Velkommen til Radius Digital Matematikk for småskoletrinne Plassering av desimaltall på tallinja. Plassér punktene A, B og C på talllinja. Vær så nøyaktig som mulig. Klikk på Vis/skjul for å se hvor flink du har vært

Nettoppgavene har oppgaver på tre nivåer knyttet til hvert kapittel i bøkene. Elevene får nye utfordringer hver gang de går inn på nettstedet. Hver oppgave.. Tallgrubliser med desimaltall På Kopioriginalene 6.38a og 6.38b finne­r dere grublisoppgaver der elevene må bruke addisjon og subtraksjon med desimaltall for å. Forord Gjennom arbeidet med denne rapporten har jeg fått et innblikk i hva diag-nostiske oppgaver kan brukes til i skolen. Undersøkelsene jeg har gjennomfør Gjøre om mellom desimaltall, brøk og prosent. 81-83 og 88-90. Prosent og promille. Finne delen når du kjenner det hele og prosenten. 91-94. Tips Mange synes matematikk, og kanskje spesielt algebra, kan være vanskelig. Nå har det kommet en app som kan hjelpe deg med å forstå det bedre, melder.

En matteside for lærere. Her kan du finne enkle undervisningsopplegg som gir variasjon i undervisningen og eksamensoppgaver etter tema Temaer som gjennomgås i dette kurset: Hoderegningsstrategier, Tall, Multiplikasjon, Statistikk, Divisjon, Geometri, Desimaltall, Måling, Multiplikasjon og divisjon. flersifrede tall og desimaltall, på tallinjen og med skriftlige metoder, som standardalgoritmen. 7. Jeg kan regne i ulike praktiske situasjoner innen de fir Oops! Blir denne teksten stående har noe gått galt. Les mer her

Prosentregning - matematikk

 1. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår
 2. Matteoppgaver på ark: Lager oppgaver på ark (skjerm for utskrift). Tallregning og brøk 6-8 kl. Romertall og numeriske tall: Gjør om romertall til.
 3. Matemagisk 5-7 viderefører alle de gode grepene fra Matemagisk 1-4. Her finner du de faglig gode eksemplene, nøkkelhulloppgavene, de differensierte oppgavene og.
 4. mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Grunntall nettoppgave
 5. divisjon med desimaltall Måling. Flervalg. Ma, no, K&H . 43,0 . 39,6 . 46,2 -6,6 . 4 . 40 Måling Divisjon med desimaltall . Omgjøring mellom liter og desiliter.
 6. desimaltall gi eksempler på situasjoner der vi bruker positive og negative tall vise og forklare hvordan vi regner med positive og negative hele tal
 7. Skolen skal i vår gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter. Lesing: Prøvene er for 1. , 2. og 3. trinn

Matematikk - Gruble

 1. INNHOLD. 1 God start. 2 Brøk og desimaltall. 3 Prosent. 4 Multiplikasjon. 5 Divisjon. 6 Geometri. 7 Statistik
 2. Jeg kan enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger. 4. Jeg kan uttrykke tallstørrelser på varierte måter. Lese , skrive og ordne tall opp ti
 3. ation - Matteoppgaver Teacherled.com - Lære klokken Poissonrouge.com Tallinje 5 - Brøk, desimaltall og prosent Echalk.co.uk - Brøk-verktøy Randomlists.
 4. I tillegg anbefales det å gjøre en del av oppgavene — spesielt de første og de matematikkrelaterte — direkte i interaktive Python-tolken
 5. Desimaltall Hvis du vet om noen morsomme leker eller husker noen fra barndommen så fyr løs . 0 Opp; Rapporter #2 mikk-mikk-Bruker. Medlemmer 4 078.
 6. Oppg. 10Skriv brøkene som desimaltall: a) b) c) Oppg. 11Skriv desimaltallene som brøker: a) 0,75 b) 0,2 c) 2,50. Oppg. 12a)Hvor mye er halvparten av ¼ kg
 7. prøve 8. trinn høst 2010 bokmål © CAPPELEN DAMM 2 p Oppgave 1.22 Merk av tallene nedenfor på tallinjen. -3,8 -1,0 1,4 2,

Matematikk - Brø

 1. Kan regne multiplikasjon med desimaltall - ved bruk av standardalgoritmen. Kan regne divisjon med desimaltall - ved hjelp av standardalgoritmen
 2. Maximum er et nytt matematikkverk for ungdomstrinnet som legger til rette for en variert og spennende matematikkundervisning. Grunnboka inneholder fagtekster.
 3. Her er øvelser i positive og negative tall, desimaltall, regning, Matteoppgaver mm. Faktastoff om vinkler. Toppvinkel, nabovinkel, samsvarende vinkler,.
 4. 2 1/2010 tangenten Hanne Hafnor Dahl, May Else Nohr Perlesnor og tom tallinje En perlesnor er en konkret representasjon av tallrekka. Den kan bestå av 10, 20 eller 10

Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 01.08.2013 Gjeldende; UTGÅTTE Utgåtte / erstattede. Matte trenger ikke å være kjedelig! Følg med barna i denne serien når de må løse matteoppgaver på en annerledes måte - både på egen hånd og med hjelp fra. Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn Side 3 av 6 Oppgave 7 Sokker 25 kr Kaps Belte 68 k Regne ut tid når du vet avstand og gjennomsnittsfart. Eksempel på utregning og formel. Enkelt, oversiktlig og forståelig

populær: