Home

Egenkapitalens rentabilitet

Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt. Dersom ordinært resultat er høyt og / eller.

Industrien AS - Stjørdal - Regnska

populær: