Home

Partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5 1 Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhol Samtidig oppheves forskrift 16. mars 2006 nr. 321 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) Partilovforskriften. Fant du det du lette etter? Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Din kommentar (unngå personopplysninger) Ikke skriv her, det er en robotfelle.

Veileder/merknader til partilovforskriften - regjeringen

  1. Veileder til partilovforskriften. Kontakt oss. Søke partistøtte. Søke partistøtte; Ofte stilte spørsmål; Tidligere utbetalinger; Rapportere til SSB.
  2. partilovforskriften § 1-5 (2) Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen.
  3. Lovdata - Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) 16/12/2014 10:5

Partilovforskriften. Regelverk og retningslinjer for politiske partier - Regjeringen.no. Lenker. Partiportalen. Partiregisteret. Statistisk sentralbyr. Hva kreves? De viktigste reglene som gjelder registrering av parti finner du i partiloven og i partilovforskriften. Før partiet kan registreres som et. Lovdata: Partilovforskriften; Lovdata: Veiledning til partilovforskriften; Resultater fra rapporteringen. Partifinansiering - resultater; Andre nettsteder Stortinget vedtok 4. juni 2018 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning både for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og.

Partilovnemnda har fattet vedtak om avkortning av partistøtte i 2018 for 148 partier eller partiledd som ikke har levert økonomirapport i 2017 Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i Partiregisteret er partiloven og partilovforskriften Partilovforskriften §1-5 (2). Fylkesvalgstyret i Vestfold har tatt et muntlig svar fra Valgdirektoratet og KMD som god fisk uten å be om dette skriftlig

Partilovforskriften (2006): Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) (2006): www.lovdata.no godkjent ved sirkulasjon av e-post, jf. partilovforskriften § 7-2 annet ledd. Partilovnemndas vedtak etter loven § 24 annet ledd bokstav c,.

Partiregisteret Brønnøysundregistren

  1. Regnskapsmaler for regnskapsåret 2015 er nå tilgjengelig under menyen Informasjon frå KMD. Malene dekker alle krav som partiloven og partilovforskriften har til.
  2. Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk
  3. Vil du starte ditt eget parti? Dette må du gjøre for å kunne stille til valg
  4. Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret, jf. partilovforskriften § 1.
  5. Veilederen er ment som et oppslagsverk for regnskapspliktige partier og partiledd, og ble første gang publisert 5.2.2014. I revidert veileder (versjon 1.1) er.

Partiportale

Valg 2019 Tjeldsund 202

National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner. Norge vurderes å ha et robust system bestående av.

Informasjon om Partilovnemnd

Toppen av frihet - Meråker kommunes offisielle nettside med aktuelt fra kommunen og oversikt over tjenestene som tilby Se øvrige regnskapsregler for advokater, apotek, borettslag og boligbyggelag, bygdeallmenninger, energi, europeiske økonomiske foretaksgrupper, helsefortak, idrett. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2 i 2. etg. 25.05.2011 ca . kl. 16.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get.

partilovforskriften. (i 1 000 kr) Post Nemning Rekneskap 2006 Saldert budsjett 2007 Forslag 2008 01 Driftsutgifter 301 224 960 70 Tilskot til dei politiske partia sine sentrale. partilovforskriften; partiregisteret - brønnøysundregistrene; registrerte partier - brønnøysundregistrene; Partiprogram De fleste partier arbeider på grunnlag av. !32 / !64!32 / !64 4 av 5 Noter til årsregnskapet 2016 Note 1 Bekreftelse Det bekreftes at årsregnskapet oppfyller kravene i partiloven og partilovforskriften Partilovforskriften — som er gitt med hjemmel i partiloven — fastsetter i § 5 (2) at Ved forberedelsen av valg legger valgmyndigheten til grunn de.

Her kan du laste ned en fil som inneholder TB og VØI i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumenter. Dersom du bruker filtrere, vil filen. pt.scribd.co View partilovnemnda.no,Partilovnemnda Meny RSS Lydversjon H?ykontrast p?H?ykontrast av a A S?k Om partilovnemnda Vedtak 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2006.

Å registrere et parti Ung

View partistotte.no,Partiportalen Partiportalen Lydversjon H?ykontrast p?H?ykontrast av a A Om oss Abonnement S?k Kulepenn og statistikk (Foto: istock / istock) L?ve. De viktigste reglene som gjelder registrering av parti finner du i valgloven og i partilovforskriften

Merker at det er mye fokus på tilstanden i Hæren for tida, med diskusjoner her på forumet rundt manglende økonomiske bevilgninger, reduserte avdelinger, og. 4 av 6 Noter til årsregnskapet 2017 Note 1 Bekreftelse Det bekreftes at årsregnskapet oppfyller kravene i partiloven og partilovforskriften. Note 2 Bidrag, avtaler. Partiportalen Partiloven Forskrift til partiloven Veileder til partilovforskriften Kontakt oss S?ke partist?tte S?ke partist?tte Ofte stilte sp?rsm?l Tidligere.

3 Til Sentralstyret Kopi Landsstyret Fra Vegard Setrom, økonomirådgiver Dato 15.06.18 Saksnr. SST-13-18-129 GODKJENNING AV REGNSKAPET FOR 2016 Bakgrun Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger.

_departementets-oppsummering-av-horingsuttalelsene—vinterpakken.pdf 01_2018_termin-1_rammetilskudd_fylkeskommunene.pdf 01_2018_termin1_rammetilskudd_kommunene.pd Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. Bevilgningene under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 50 Det. - Komentarze - Komentarze do artykułów - Forum Norwegia - s1 (30 - 40 Party Law - Primary Legislation. This website provides access to party law affecting parties regarding formation (basic freedoms and legal recognition), operation.

MDG Landsmøte Sakspapirer Interaktiv v4.3 - scribd.co Regeringen beslutade den 19 juni 2014 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att analysera vissa frågor om insyn i partiers och. NORSK LOVTIDEND Nr. 2 - 2015 Side 155-303 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 23. april 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser Kapitel 1 Indledning 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget. Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011, at.

Search result. The translations are unofficial and may not be fully updated. Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene [Partilovforskriften Strukturen af resultatregnskabet og balancen er detaljeret fastlagt i partilovforskriften, jf. §§ 3-6 og 3-7. Et partis indberetning efter partilovens § 18 (2). Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk. Betänkande av. Kommittén om insyn i finansiering av partier. Stockholm 201 Search result. The translations are unofficial and may not be fully updated. Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene [Partilovforskriften

populær: