Home

Helsedirektoratet diabetes førerkort

Skal du ta teoriprøven

Test deg hos oss i dag! Over 500 spørsmål for bilprøven Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes (§§ 21-22 helsekrav til førerkort Helseundersøkelse, helseattest, rollen som sakkyndig, plikt til å gi informasjon, dispensasjon m.v. (§§ 4-8 helsekrav til førerkort Alle som er over en viss alder som består førerprøven og oppfyller helsekravene kan få førerkort Søknaden gjelder: Førerkort første gang Utvidelse Fornyelse Tilbakelevering Kompetansebevis Innbytte av utenlandsk førerkort Blankett NA-0201 bokmål 201

Førerkort - Helsedirektoratet

  1. § 1-1. Førerkortplikt m.m. Den som skal føre motorvogn i Norge må ha gyldig norsk førerkort i vedkommende klasse, som angitt i kap. 3, eller gyldig utenlandsk.
  2. Som NAF-medlem får du vårt populære medlemsmagasin om bil, samferdsel, tester og reise. NAF-magasinet Motor skal både være nyttig og inspirerende for våre mange.
  3. Som medlem hos oss er det en rekke tjenester som inngår i medlemskontingenten. For nærmere informasjon om hvilke tjenester som er aktuelle for din virksomhet ta.
  4. Den 1. oktober trer de nye helsekravene for førerkort i kraft. Målet med disse er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for de forskjellige.
  5. LUKEN ER nedlagt men vårt laboratorium er hos TONE, som er hos dr. Zapffe vegg i vegg. Vi tar alle hurtigtester som før. Vi rekvirerer fortsatt stor blodprøve.
  6. Kors på halsen: Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen om det DU er opptatt av, helt anonymt og gratis. Telefonnummeret er 800 333 21. Du kan.

Førerkort og helsekrav - helsenorge

WWW.DOKTER.NO - Sjøskogen Legekontor ved dr. Høghjell

  1. Hjelpetjenester Ung
  2. Lurer du på noe? Spør OSS - ung
  3. Informasjon - lillestromlegesenter
  4. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og

populær: