Home

Førskolelærerutdanning

3-årig førskolelærerutdanning gir kompetanse til å arbeide både i barnehage og i første årstrinn i skole Ideell for barn. Kanvas er norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. På ideelt grunnlagbidrar Kanvas til å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring -GLSM . Videreutdanning for førskolelærere . 30 studiepoeng . Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive- og. Jan Mehlum (født 1. januar 1945 i Tønsberg) er en norsk forfatter og førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Mehlum er utdannet.

kompetanse - Det Norske Akademis ordbo

  1. Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft.
  2. Barnehage eller barnehave (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder. De første barnehager ble grunnlagt av den tyske.
  3. Bekkestua Kanvas-barnehage skal preges av trygge og gode læringsarenaer hvor alle barn skal ha mulighet for trivsel, læring og utvikling ut i fra alder.
  4. Bakgrunn. Det synes å være bred enighet om at handlings- og refleksjonsmodellen har vært den mest innflytelsesrike veiledningsmodellen i Norge siden 1980-årene
  5. Tusen takk for at du har skrevet under. Til nå er det 5 467 som har skrevet under: Studentkravet.no - hovedside
  6. Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fa

Forside - Gjeksta

2018. 11. januar. Hvordan bli en effektiv gjennomføringsorganisasjon? «Vinterseminar» Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF, Lysebu. 16. januar - Jeg kaller det ikke pedofil. For det er ingen som er født til å bli overgriper. Seksualiteten er på avveie, og vi vet ikke hva det kommer av, at. Trollskogen Naturbarnehage sin hjemmeside, for informasjon til foreldre og bruker OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) - ligger i Oslo sentrum, men har også studiesteder i Sandvika og på Kjeller. OsloMet tilbyr. Man regner med, at byen blev grundlagt i år 997 af Olav Tryggvason. Arkæologiske fund tyder på, at der var en betydelig bebyggelse ved Nidelvens udløb med gårde.

NO - Senter for likestilling Portrettintervju: Eugene Guriby

Margrete Wiede Aasland snakket med overgripere i elleve år

populær: