Home

Språk i europa

Størstedelen av Europas befolkning taler språk som hører til den indoeuropeiske språkfamilien, som er representert med en rekke ulike språkgrener. Til den. Språk Språkfamilj Utbredningsområde i Europa Fetstil anger att språket har de jure officiell status Ungefärligt antal modersmålstalare i Europa

Den europeiske union har 24 offisielle språk. Hovedregelen er at språk som er offisielle i EUs medlemsland også får offisiell status i EU, men det er noen unntak. Artiklar i kategorien «Språk i Europa» Kategorien inneheld berre denne sida Forskning viser at tospråklige i Europa etterhvert går over til kun å snakke majoritetsspråket Hørt om vepsisk, rusinsk eller polesisk? Hva med livisk? I dag finnes det mellom 80 og 140 ulike språk i Europa, avhengig av hvor Europas grenser settes

Uralske språk er delt inn i tre hovudgrupper, og to av desse er representert i Europa. Finskpermiske språk vert tala i Finland, Estland og delar av Sverige,. Språk. Mer enn 90 prosent av Europas innbyggere snakker språk som tilhører den indoeuropeiske språkfamilien, men det finnes også språk som hører til andre. Hvilket språk i verden snakkes av flest mennesker? Få svaret på denne listen over verdens mest talte språk Världsdelen Europa utgör ungefär en femtedel av kontinenten Eurasien. Europas yta är cirka 10,6 miljoner kvadratkilometer - 2% av jordytan eller 7% av landytan

Her finner du en liste over navn på språk. Listen dekker tradisjonelle språknavn og navn der stavemåten er fastsatt gjennom vedtak i Språkrådet Det er behov for å øke interessen for språk blant innbyggerne i Europa. 06 Mange språk har et ordforråd på 50 000 ord eller flere,. Språkforskerne liker ikke noe særlig å skulle utpeke verdens eldste språk, I Europa mener man baskisk kan være det eldste språket Jeg forstår uten problemer alle former for muntlig språk både i det virkelige liv og i media, også når morsmålsbrukeren snakker i et naturlig og hurtig tempo,.

Språk i Europa - Store norske leksikon - snl

 1. . 04.12.1988. Aldersgrense Tillatt for alle. 33
 2. ECB. EMU. Devaluering. Schengen. Når det gjelder ting om Europa, er mange ord som brukes som ikke alle vet. En guide til å finne veien i språket av Europa
 3. AV LARS S. VIKØR Dette er tittelen på ein rapport Dag Simonsen, konsulent i Norsk språkråd, har laga på oppdrag frå Nordisk språksekretariat. Den e..
 4. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 50 underkategorier, av totalt 50
 5. Sider i kategorien «Utdødde språk i Europa» Under vises 41 av totalt 41 sider som befinner seg i denne kategorien
 6. Kjøp 'Minoritetsspråk i Europa, ein presentasjon' av Sigve Gramstad fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978825214849

Språk i Europa - Wikipedi

Forhistorisk DNA kaster nytt lys over hvordan språk og kultur utviklet seg i bronsealderen Tysk er det språket som flest mennesker i Europa har som morsmål. Av EUs snaut 500 millionermenneskeri27medlemslandharom-trenthverfemteinnbyggertysksommorsmål, Jeg kan bruke språket fleksibelt og effektivt både i sosiale og faglige sammenhenger. Læring og arbeid i Europa. Læring i Europa; Arbeid i Europa Mens det i Europa er nokså vanlig at et språk har sterk tilknytning til en nasjon, er dette ikke den vanlige situasjonen ellers i verden. Flerspråklighet,. Norsklæreren tidsskrift for språk, Torp, Arne (2013). Folk og språk i Europa, fra Finnmark i nord til Frankrike i sør og enda litt videre.

Undernavigasjon. Studier; Emner; Humanistiske fag. Europeiske språk, litteratur, europa- og amerikastudier; Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og lati Språksituasjonen i Europa er et resultat av mange migrasjoner. I dag har vi rundt 225 språk i Europa. Disse hører stort sett til i samme språkfamilie {onlinestudies-a-level:singular} På nett i Språk i Europa Det er liten tvil om at det norske språket er i endring. Det har for eksempel blitt mer og mer vanlig å blande norske og utenlandske ord, spesielt blant unge, i. Hanne Aukrust Waagan | 27. februar 2019. Mens det norske språket blir mer kjønnsnøytralt i det stille, pågår det en politisk kamp fra tysk venstreside for å.

Den europeiske unions offisielle språk - Wikipedi

Gaston Dorren skriver både humørfylt og opplysende om Europas mange språk Kontakt Adresse: Storgata 33a, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: Om FN-sambandet. Nyheter Ansatte Personvernerklærin Vi bruker ikke stor bokstav først i nasjonaliteter, adjektiv eller språk. Land har alltid stor bokstav. Europe Europa europeer europeis

Kategori:Språk i Europa - Wikipedi

 1. Språk och termer ; Bildspel ; Kontakt . Frågor om EU Att resa i Europa. Statistik om EU-länderna. EU:s utvidgning. EU:s grannskapspolitik. EU i världen
 2. jwbacke: Det er ikke satt som betingelse at språket må ha sin opprinnelse i Europa. Overskriften lyder slik: Hva er de styggeste språkene i Europa
 3. I dette vi har skrevet om de forskjellige språkene i Europa, likhetene og forskjellene mellom de, ut av det har vi fått en kontrastfull side av det. Dersom vi.
 4. Klarer du å klikke riktig? Finner du alle landene i Europa
 5. Når det gjelder talemål har språkutviklingen i Norge ikke vært stort annerledes enn i andre land i Europa. Språket har utviklet seg ganske mye gjennom.
 6. Språk, identitet og selvbevissthet. Språkhistoria handler ikke først og fremst om språkreformer og bøyningsendringer. Språk er nemlig ikke bare bokstaver på et.

Mange språk i Europa snart borte - NRK Sápm

Store språkendringer i Europa - Apollo

Europa - Wikipedi

 1. Europas språk, står det på plakaten med bildet av svinet. Klar tale fra demonstrasjonen i Istanbul søndag, arrangert av et islamistisk parti. Vi vil tro.
 2. Latin var et verdensspråk akkurat som engelsk er i dag. Grunnen til at Latin fikk så stor innflytelse i Europa var at språket spredde seg veldig fort,.
 3. Baskisk er antakelig det språket i Europa som har blitt talt lengst på et bestemt sted. Sumerisk er det språket som en vel har de eldste arkeologiske funnene o
 4. Spansk er offisielt språk i 21 land, framfor alt i Latin-Amerika, og er dessuten offisielt FN-språk. Særlig utenfor Europa åpner det seg en hel verden
 5. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt.
 6. Du bestemmer på flere språk . har hele eller deler av undervisningsopplegget faktisk blitt oversatt og tatt i bruk i mer enn 20 land i Europa og Nord-Amerika
 7. tallet snakket de som bodde i Norden et nordisk språk som alle forsto, og språket hadde ikke særlig store forskjeller i ordforråd og uttale

 1. oritetsspråkene i Europa er med på som språk som tradisjonelt er.
 2. Skriv ein språkleg presentasjon av eitt eller to land i Europa, der du fortel kva språk som blir snakka i dette landet eller desse landa. Bruk Internett eller andre.
 3. Hvor kommer språket vårt fra? Mange av språkene i Europa stammer fra et felles urspråk, nemlig fra indo-europeisk. Norsk har . røtter. i språk som persisk, urdu.
 4. Språk og kultur 4 Hvis vi tar en enkel inndeling av Europa etter kultur, ser vi disse områdene: • Landene rundt Middelhavet • Alpene • Nord-Europa
 5. oritetspolitikk i Øst-Europa, til nasjonalisme og aktuell politisk utvikling i Russland.
 6. Vilket är de största språket i Europa? - Svar på all
 7. Europa har 50 statar med til saman om lag 730 millionar innbyggjarar. I desse landa registrerte Summer Institute of Linguistics i 2015 til saman 626 språk i b

Sannsynligvis bruker rundt 300 000 personer i Europa språket i dag. De som snakker språket, kommer opprinnelig fra Midtøsten. Fra 40 000 til 180 Tallet er 1814, og Norge opplever et av sine største merkeår noensinne. Dette året ble unionen med Danmark oppløst. Norge fikk sin egen grunnlov og kom i union. Hvor kommer språket vårt fra? 0 Mange av språkene i Europa stammer fra et felles urspråk, nemlig fra indo-europeisk. 0 Norsk har røtter i språk som persisk.

Verdens 13 mest talte språk illvit

Rammeverket gir et felles grunnlag for utforming av lærestoff til språkkurs, retningslinjer for læreplaner, eksamener og læremidler i hele Europa og i enkelte. Skal du på ferie til Maderia og er nysgjerrig på å vite mer om denne flotte øya? Klikk her for fakta og annen nyttig informasjon Ting å gjøre i Europa: Se anmeldelser og bilder av ting å gjøre i Europa, Verden på TripAdvisor Engelsk er et språk som snakkes av mer enn en billion mennesker, inndelt i aksenter. Engelsk har blitt det mest snakte språket i hele verden, men hvorfor og hvordan

Først og fremst på 1700-talet, men òg til ein viss grad på 1600- og 1800-talet, var fransk det viktigaste internasjonale språket i Europa, og i mange land nytta. En stor del av forskningen omkring romspråk har vært beskrivelser av språk eller enkeltdialekter i Europa

Navn på språk - sprakradet

Hvis du allerede har en datamaskin som ikke har riktig språk, og du ikke kan finne en språkpakke, Europa, Midtøsten, Afrika. Asia/Stillehavskysten og Oceania Tysk er mer enn Nord-Europa. Visste du at tysk kan komme godt med på en reise til for eksempel Brasil, Sør-Afrika, Italia eller USA? Å lære et nytt språk kan. I Europa er fransk morsmål i flere områder som grenser til Frankrike. Vallonia (Wallonie) i Belgia og Romandie (Suisse romande) i Sveits hører til det opprinnelig. Der finner vi språk som norsk og urdu, der norsk tilhører den germanske gruppen. * De indoeuropeiske språkene snakkes i Europa, Sørvest og Sør-Asia

Den europeiske språkdagen > Facts > Language Fact

Fem dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir forstått på en enkel og tydelig måte i Europa I 1830 deltok Henrik Wergeland i språkdebatten, og dette var begynnelsen av den store språkendringen i landet. Norges språk skulle uttrykke folkesjelen,. Språkregler (bokmål) De offisielle språkene i NRK er norsk og samisk. NRK skal bidra til å styrke og utvikle disse språkene Alt om utdanning i Europa, skoler, studier og studiesteder som er aktuelle dersom du ønsker å studere i Europa I størstedelen av Europa er imidlertid to- og flerspråklighet et relativt nytt fenomen. Det å vokse opp med to eller flere språk blir derfor ofte ansett som.

Hvilket språk er verdens eldste? illvit

Lengst nord i Europa lever urgamle toner, egenartede håndverks-tradisjoner og et særegent språk i samspill med moderne teknologi. Den samiske kulturen er den. Tysk er det største vestgermanske språket i Europa, og det nest største, etter engelsk på verdensbasis. Som verdensspråk ligger det på 11.-plass Italia er et av Europas livligste land. Lokalbefolkningen er kledd i siste mote og snakker på syngende dialekter, monumentene er storslåtte og den tradisjonelle. Norge lå kanskje i Europas periferi, Kontakten med de fremmede gav kunnskaper og erfaringer om handel og skipsfart, språk og fremmede kulturer

Europarådets nivåskala for språk - Folkeuniversitete

NRK TV - Norsk språk i Europa

Bakgrunn. Stortingsmeldingen Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk trekker fram den utstrakte bruken av engelsk som en trussel mot norsk språk i. Vest-Europa unntatt Norden Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen,. Språk: Språkets Veien fra India til Europa via Balkan. Arveordene i europeisk romani forteller at språkgruppen har sitt opphav i Nord-India, mens. Et tett samarbeid med Europas økonomiske motor er viktig for oss i lille «Norwegen», Japansk språk og kultur er noe helt annet enn det du er vant med fra Europa Du kan få svært mye av innholdet på Yr gratis, til bruk i ulike applikasjoner og tjenester. Dersom du utvikler program, nettjenester eller annet med data frå Yr.

Språket i Europa - hvisvokser

Se alle synonymer til sprak. Få kryssordhjelp her Tandem : the future of Europe?, In Über Grenzen gehen - Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen : Festschrift Språk og språkundervisning

Skolelever i EU-länderna studerar oftast minst ett främmande språk. De flesta läser engelska, men även franska och tyska är vanligt. I Sverige har spanska ökat. På Europeiska språkdagen, den 25 september 2015, släpptes Eurydikerapporten Languages in Secondary Education: An overview of National Tests in Europe - 2014/15 Helt siden etterkrigstiden i Norge har vi tatt i bruk ord fra det engelske språket. Vikingene reiste rundt i Europa, og ord ble overført. Nå i de siste 10 årene. Oversetter, online oversettelse fra over 82 forskjellige språk, oversett norsk, engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, italiensk, kinesisk, japansk osv

Nordens språk i EUs Europa - sprakradet

 1. dre språka i Europa også, som baskisk, walisisk og katalansk
 2. (c) DDB Oslo/Getty Images Læreplanen seier at du skal kunne • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, samanlikna med andre språk
 3. Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om «La det norske språket få dø ut», som gitt til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål 17. november 2009
 4. Finn alle synonymer til sprak på 6 bokstaver i kryssor

Urgermansk språk ble skilt fra andre indoeuropeiske språk bla ved den germanske (Renessansen i Sør-Europa) Seinmiddelalder. 1300-1500. Nedgangstid. I Google Maps føres du automatisk til et landsdomene, og stedsnavn vises på det lokale språket i landet der du befinner deg. Du kan bytte et landsdomene eller.

Uralske språk blir snakket av omtrent 25 millioner mennesker hovedsakelig i Øst-Europa SVAR: Hei Det er det som står på vitnemålet ditt når du er ferdig med 10.klasse som avgjør om du må ha fremmedspråk i 2 eller i 3 år på studieforberedende. Hei. Jeg har nettopp mottatt min nye Ford Mondeo 180hk med omtrent alt utstyr. Problemet nå er at jeg ikke finner språkinnstillingen for navigasjon. Språk sven

NOVASOL har feriehus og hytter i hele Europa. Velg blant 50.000 ferieboliger og bestill din neste ferie og overnatting hos NOVASOL i dag Nesten alle i verden kan snakke litt engelsk. Hvis du derimot vil snakke det språket som snakkes flytende av aller flest mennesker, må du snakke kinesisk

Spørsmål. Hvordan kan språk være diskriminerende og trakasserende? Folk sier at språk er makt, men hva menes egentlig med det This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving

populær: