Home

Nif utgifter

Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2018 NIF holder Sotsji-utgifter skjult. Norges idrettsforbund hadde base på luksushotellet Marriott under OL i Sotsji - men vil ikke avsløre hva slags. NIF - inntekter og utgifter NIF er en frivillig organisasjon. Den blir først og fremst drevet på dugnad av mennesker som arbei-der uten lønn for innsatsen (NIF) skal kunne ringe Idrettens Skadetelefon for generelle råd Påløpte utgifter før man kommer i kontakt med Idrettens Skadetelefon, i praksi Title: Skjema for utgifter Author: Ann-Kristin Flågan Description: Oppdatert 14. mai 2006 Last modified by: Ole Tom Pettersen Created Date: 12/8/2008 5:19:00 A

Støtte- og tilskuddsordninger - idrettsforbundet

  1. istrative leder har hatt i sin periode har vært.
  2. Norges idrettsforbund (NIF) fikk nylig hard kritikk fra riksrevisjonen for underrapporterte utgifter, samt å ha brukt millioner - som skulle gå til barn.
  3. ske
  4. Fastsatt av Forbundstinget 9. mars 2014. Endret av Forbundstinget 7. mars 2015, av Forbundsstyret 18. mars 2015 (i kraft 1. april 2015), av Forbundstinget 27. februar.

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge (5. februar) Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber,. Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 6 Regnskap, revisjon, budsjett Representant fra NIF har talerett på NBFs ting Det er flere måter å dekke reiseutgifter på. Arbeidsgiver kan for eksempel: dekke utgifter etter statens satser (utgiftsgodtgjørelse) dekke utgifter etter. Samtidig heter det i dommen at NIF, som ikke tar stilling til selve anken, Skiforbundet har allerede varslet at de vil dekke Johaugs utgifter i. Kriteriene finnes også i PDF-format. Overordnede kriterier: Gyldig NIF-medlemskap. Betalt gruppeavgift i inneværende sesong, samt ingen skyldige avgifter

NIF holder Sotsji-utgifter skjult - vg

Vi trekker ut 20 heldige vinnere som hver får 2 dagspass på SNØ - den nye helårsarenaen for vinteraktiveter på Lørenskog som åpner januar 2020 Om etter- og videreutdanning innenfor Trenerløypa skriver NIF at gjennom gode muligheter til langsiktig kompetansepåfyll får trenerne verktøy Utgifter.

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 201

NIF brukte over 10 millioner på First House - vg

Vedlagt er også revisorattestert regnskap for utgifter NIF sentralt har hatt i ordningen. Regnskapet for NIF sentralt viser ubrukte midler på 114 406 kroner fo renndagen til dekning av utgifter. Velkommen til Oslo Skifestival! Med sportslig hilsen Jarle Haugland Rennleder Epost: langrenn@hsil.no Mob: 916 9757 I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. § 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse. Under har NIF listet opp de aktuelle støtte- og tilskuddsordninger som gjelder i perioden januar til desember 2017: Utgifter til politi på arrangement for barn og.

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved. Hver gang offentligheten får innsyn i regnskapene til Norges idrettsforbund (NIF), skapes det nye avisoppslag som avdekker ukultur, tvilsom pengebruk og. De overordnede regnskapstallene er allerede kjent. De viser at NIF totalt hadde utgifter på vel 18 millioner kroner til Sotsji-OL og paralympics samme sted

Utgifter til turndrakt kommer itillegg for våre konkurranseturnere https://ullensakergymogturn.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=47 • medlemmer i lag tilsluttet NIF utgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd. • Trenere, ledere og oppnevnte dommeresom bistår ved aktivite Regnskapsprogram på nett for idrettslag, anbefalt av Norges Idrettsforbund. Integrert med KlubbAdmin. Første 3 måneder gratis for idrettslag. Prøv gratis Kontingenten skal vanligvis dekke foreningens løpende utgifter og eventuelt avsetning til fond for formål innenfor Utviklet av Atea i samarbeid med NIF IT.

- Utgifter til trenere, aktivitetsledere, jfr. egen veiledning fra NIF. Berg IL henstiller imidlertid medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad. Pressen ble tirsdag invitert til NIFs lokaler i Oslo for å ta regnskapene over forbundets utgifter i forbindelse med Sotsji-OL i 2014 og vinter-OL for. NB! Alle utgifter MÅ dokumenteres med bilag Andre utgifter: Stat sats Avsluttet: Antall overnattinger: Parkering NIF Other titles: Ark1 Ark2 Ark3. Da Jens Aanesen og hans kamerater i 1880 stiftet sin idretts, og turnforening, var Porsgrunn en liten by. Den hadde 3600 innbyggere, hvorav bare 306 hadde stemmerett

BsK/NIf-samarbeidet vil ikke gi utgifter i 2013. Vi har valgt å ha ekstern regnskapsføring. Besparelsen p Medisinskbehandlingiinntil2årfraskaded agen.!Dekningen!omfatter!utgifter!iflg.! Trygdekontorets!egenandelssatser!til!lege,!somer!godkjent!under!kommunens

Årsberetningfor MC' — kommentar: Åpen dag i Moa på tvers av grener. Presisiering av utgifter og inntekter: omhandler manglende bilagfra trening og kiosk Treneravgift: Klubben dekker utgifter for en trener/lagleder per lag i BergenCup og Dronnuinglund Cup. 3. Interne arrangement: Utviklet av Atea i samarbeid med. (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet. Side 6 av 12 § 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter.

NIF vet ikke hvor mange medlemmer de har: - Veldig beklagelig - NRK

Klubben skal ha en egen lov basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. om å få dekket utgifter til kjøring i. Norges Skøyteforbund • The Norwegian Skating Association • Fèderation Norvègienne de Patinage sur Glace Postadresse: 0840 OSLO • Besøksadresse. Refusjon av utgifter. Representant fra NIF har talerett på Særforbundstinget. § 8. Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstake Spilleren har plikt til mot dekning av dokumenterte utgifter, men uten NIF og NFF. Spilleren har videre plikt til å utføre følgende oppgaver: 3 Han viser til at en slik behovsprøving også er noe NIF har uttalt at de vurderer Man har altså valgt å dekke utgifter på ca. 3,5 millioner kroner på en.

Norges Idrettsforbund (NIF) ga tirsdag pressen innsyn i mange hundre bilag fra vinter-OL i Sotsji i 2014 og ungdoms-OL på Lillehammer i fjor Det er ikke nødvendig å legge ut privat for slike utgifter, NIF ble stiftet i 1917, og har i dag over 1000 medlemmer fordelt på Turn, Friidrett,.

Idret

paraolympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, påføres vedkommende i utførelsen av vervet Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste,. Norges Idrettsforbund (NIF) endrer rutinene etter at det tirsdag kom fram at de spanderte alkohol for 200.000 kroner til gjester og støttespillere under. av Norges Idrettsforbund og kan også integreres mot systemer fra NIF. Vi har hatt noen ekstraordinære utgifter i 2016 som ikke var budsjettert Forsikringen gjelder dekning av utgifter i Når dette møtet er gjennomført kan det søkes om opptak i NIF og NAIF gjennom tilhørende idrettskrets ved. for utarbeidelse av forskrift for en ny tilskuddsordning som skal kompensere for utgifter NIF er glade for at KUD et stykke på vei har tatt innspill om å bruke.

Norges Fotballforbunds lov - Lovdat

LOV FOR SANDE SPORTSKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Sande Sportsklubb, stiftet 26. januar 1918, med senere endringer, senest av 21. mars. NIF skal så raskt som mulig utbetale spillemidler til økonomiske situasjonen slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter til enhver ti Kursavgift er 1000kr pr deltaker. Ved stor deltagelse vil kursavgiften reduseres slik at de faktiske utgifter til kursene dekkes. Innhold i kurset Representant fra NIF har talerett på Friidrettstinget. §12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige,.

NIF har følgende hovedposter, der de største postene står øverst. Utgifter: Tilskudd (anlegg, spillemidler sendes nedover til idrettslagene I tilfelle lag som er medlem av NIF har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring ska Dugnad-riving-av-kiosk-Framhallen Fram Larvik. Grupper. Fotball A-lag; Fotball bredde; Håndball; Skøyter; Kontakt os

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp refusjon av utgifter og. Godkjent av NIF 17.10.2018 Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføre (1) Foreningens formål er å fremme seilsporten i Ålesund og omegn, herunder drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Tvedt har ledet NIF gjennom en turbulent tid der blant annet spørsmålet om åpenhet Både hva gjelder utgifter, hva gjelder driftskostnader.

(1) Kristiansund Seilforenings formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komite (NIF) eller Det kan søkes om å få dekket følgende utgifter Ved avtalebrudd kan idrettslaget kreve tilbakebetalt utgifter til kurs/utdanning. Årshjul . Rogalandsrunde 3 Utviklet av Atea i samarbeid med NIF IT. Forsikringspremien betales av NIF. (3) Av deltakeravgiften dekkes forbundets utgifter til administrasjon av seriene, lønninger, kontorhold, reiseutgifter,. 18_18_NIF/Foto: Eric Fagerheim/Fotofashion og Sunn Idrett Bli med på en helg fylt av morsomme som har utgifter over 1000 kr (mot bilag for billigste reisevei)

NIF tvinges derfor til å kutte utgifter, for det gis ikke rom for å flytte penger mellom de ulike postene. Denne detaljstyringen har irritert. Pressen ble tirsdag invitert til NIFs lokaler i Oslo for å ta regnskapene over forbundets utgifter i forbindelse med Sotsji sier Røine at NIF har. NSF vil derfor oppfordre NIF til å endre dette for senere år. Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av faktiske utgifter Utbetalinger skjer kun når utgifter er registrert via gymogturn@nif.idrett.no: Orgnr: 970232796: Idrettsbutikken: www.idrettsbutikken.no/Gymnastikk-og-turn.

Laget er medlem av NIF gjennom Sogn og Fjordane Idrettskrins. Tillitsvalt kan ta i mot refusjon for nødvendige, faktiske utgifter,. Local communities per country for you as a customer of Visma. Meet peers and find relevant information about your products and services

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. Banearrangement krever helårslisens, for mosjonsarrangement kan det løses engangslisens BAMA gir alle idrettslag 60 % rabatt på frukt, grønt, Bendit-produkter og juice Offentlig støtte I NIF / kommunen Diverse SUM Utgifter Kjøp RIB Drift joller+ RIB Forsikring joller + RIB Seilkurs inkl. trenere Regattaer + premier + mat/di Forskning og andre faglege aktiviteter i statlege høgskular i 1995: Tidsbruk, utgifter, finansiering og profil: Jan Are Remme, Kirsti Fjeldstad,.

paralympiske komité (NIF). § 12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføre Ja, klubben er medlem av NIF * Adresse * Postnummer * Poststed * Kontaktperson * E-post * Telefon * Kontonummer * BAMA er kunde i lagets fakturasystem. Hvis vi ønsker å legge press på noen (alt fra NIF til IOC), står hjelperne i kø. Ved føring av fradragsberettigede utgifter synes det som om kasserere,. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. faktiske utgifter,.

Utgifter til kost gir i seg selv ikke grunnlag for skattefri kostnadsdekning, da dette i utgangspunktet er utgifter som skattyter vil ha uansett og uavhengig av hvor. Godkjent av NIF 18.12.2017 §12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføre Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, For alle straffesaker gjelder NIF`s lov kapitel 11. Utgifter til fjerning og opprydding; Utleggstrekk; Utleie av diverse utstyr; Utleie av driftsmidler; Utleie av fartøy, skip, ferger og båter; Utleie av kjøretøy godkjent av NIF [dato]. § 12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføre nif it other titles: godtgjØrelse og dekning av utgifter til teknisk personell.

populær: